tel. +48 22 620-43-44|kancelaria@lawsolutions.eu
  • Polski
  • English

Aktualności – Prawo korporacyjne („PIT dla młodych”)

W ekspresowym tempie trwają prace nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W projekcie przewidziano nowy rodzaj zwolnienia od podatku przychodów pochodzących ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, a także pochodzących z […]

Aktualności – Prawo korporacyjne (zwrot zaliczek na poczet dywidendy, eKRS, pisemne uchwały ZZW)

Możliwość podejmowania uchwał objętych zakresem zwyczajnego zgromadzenia wspólników, w trybie pisemnym

Przed tegorocznym Zwyczajnym Zgromadzeniem Wspólników, warto rozważyć czy nie skorzystać z uproszczonych zasad głosowania, tj. możliwości przeprowadzania głosowania pisemnego w sprawach:
• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
• […]

Prokura łączna niewłaściwa na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (III CZP 34/14)

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę podlegającego wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i uregulowanego w przepisach części ogólnej (art. 109(1) i następne) ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm., dalej jako „KC”). Takie pełnomocnictwo obejmuje […]

Autor |9 maj, 2016|Prawo korporacyjne, Wszystkie artykuły|

Jak rozstać się z niewygodnym wspólnikiem? Pozew o wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawidłowa i zgodna współpraca między wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma zasadnicze znaczenie dla właściwego funkcjonowania każdej spółki z o.o. W sytuacji, gdy jeden ze wspólników uniemożliwia takie funkcjonowanie, czy też wręcz działa na jej szkodę, spór między udziałowcami może zostać zażegnany poprzez całkowite wyłączenie konfliktowego wspólnika ze spółki.
Pozew o wyłączenie wspólnika
Wyłączenie wspólnika następuje […]

Autor |2 maj, 2016|Prawo korporacyjne, Wszystkie artykuły|

Uwaga poufne! – Tajemnica przedsiębiorstwa w polskich realiach

Sukces przedsiębiorcy może być wynikiem wielu czynników. Innowacyjna technologia, specyficzna organizacja procesu produkcyjnego, czy rozwinięta sieć kontaktów handlowych to tylko przykładowe podstawy sukcesu. Wraz z rozwojem działalności coraz bardziej istotna jest jednak ochrona informacji stanowiących o sukcesie przedsiębiorcy.

Rozwój to nie tylko perspektywa większych zysków, to także perspektywa nowych zagrożeń. Sukces zawsze przyciąga osoby, które […]

Zmiany w składzie osobowym zarządu lub wspólników spółki a udział w postępowaniu o zamówienie publiczne

W składzie osobowym organów, które są uprawnione do reprezentacji spółek handlowych, dochodzi do częstych fluktuacji. Zmiany te wynikają z wielu czynników, takich jak rezygnacje, odwołania, zbycie udziałów, czy dziedziczenie. Zazwyczaj zmiana w składzie organu zostaje ujawniona we właściwym rejestrze dopiero po pewnym czasie, pomimo że zasadniczo jest skuteczna od momentu jej faktycznego dokonania. Czy […]

Odwołanie członka zarządu a wypowiedzenie umowy o pracę

Umowa o pracę z członkiem zarządu

Praktyka obrotu wskazuje, iż relacja członków zarządu ze spółką handlową nie ogranicza się wyłącznie do stosunku organizacyjnego wynikającego z powołania ich do pełnienia tej funkcji. Bardzo często bowiem, obok stosunku organizacyjnego, zawierane są z członkami zarządu dodatkowe umowy regulujące zakres świadczeń dokonywanych przez te osoby, w tym w szczególności […]

Autor |11 lipiec, 2014|Prawo korporacyjne, Prawo pracy, Wszystkie artykuły|