Prawo pracy

W zakresie prawa pracy proponujemy naszym Klientom między innymi następującą obsługę:

 • Przygotowujemy i opiniujemy dokumentację korporacyjną (wewnątrzzakładowe prawo pracy):
  • projekty oraz analiza prawna umów (w tym w szczególności umów o pracę; umów o zachowaniu poufności; umów o zakazie konkurencji; umów dotyczących powierzenia mienia Pracodawcy, kontraktów menadżerskich)
  • projekty oraz analiza prawna regulaminów (w tym w szczególności regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, korzystania z samochodów służbowych, szkoleń, wprowadzamy regulacje antymobingowe i antydyskryminacyjne)
 • Reprezentujemy i wspieramy Pracodawców w procesach związanych z restrukturyzacją zatrudnienia:
  • projekty oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę
  • dokumentacja związana z redukcją etatów bądź likwidacją stanowisk pracy
  • uczestnictwo w spotkaniach z pracownikami
  • negocjacje warunków restrukturyzacji zatrudnienia
 • Przygotowujemy opinie w zakresie interpretacji przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych oraz przed organami administracji publicznej w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (w tym w szczególności w sprawach o odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę, mobbingu, dyskryminacji, wypłaty wynagrodzeń pracowniczych, prowadzimy sprawy z odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Inspektora Pracy)
 • Prowadzimy specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w formie tradycyjnej oraz on-line (przygotowujemy szkolenia według indywidualnych potrzeb Klientów i ich pracowników)
 • Bierzemy udział w obradach komisji antymobbingowych; doradzamy w prowadzeniu spraw mobbingowych zarówno wewnątrz zakładu pracy, jak i przed sądem
 • Współpracujemy z firmami payrollowymi oraz księgowymi Klienta optymalizując koszty zatrudnienia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego
 • Wspieramy naszych Klientów przy organizowaniu formalności związanych  z pracą cudzoziemców na terenie Polski oraz delegowaniem pracowników za granicę naszego kraju (w tym w szczególności zapewniamy analizę przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych krajów Unii Europejskiej)

Najnowsze artykuły z prawa pracy: