specjalizujemy się w zamówieniach publicznych

zamówienia publiczne

Doradzamy Klientom na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykonania umowy, a także reprezentujemy Klientów przed KIO oraz przed sądami powszechnymi.

obszary, w których wspieramy w zakresie zamówień publicznych:

  • doradzamy Klientom, zarówno wykonawcom jak i zamawiającym, na każdy etapie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym w szczególności wspieramy Klientów w zakresie przygotowania ofert, czy specyfikacji warunków zamówienia
  • reprezentujemy Klientów przez Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniu skargowym przed sądami powszechnymi
  • doradzamy Klientom na etapie wykonania umowy o zamówienie publiczne, jak również reprezentujemy ich w sporach dotyczących wykonania takiej umowy

nasi eksperci od zamówień publicznych

Paweł Krawiec

PARTNER