Specjalizacje

Wybierz jedną z naszych specjalizacji:

rejestracja leków, promocja i reklama produktów leczniczych, suplementy diety

audyty odo, rejestracja zbiorów,  dokumentacja odo

zarząd i administracja, wspólnoty mieszkaniowe, procesy inwestycyjne

dokumentacja przetargowa, reprezentacja przed KIO, spory półkowe
umowy, regulaminy i procedury,  restrukturyzacja zatrudnienia
tworzenie, obsługa, przekształcenia i likwidacja podmiotów gospodarczych
prawo autorskie, prawo internetu i nowych technologii

nieruchomości, spory pracownicze, windykacja

Aktualności:

  • Małe wspólnoty mieszkaniowe

Zmiany w małych wspólnotach mieszkaniowych

Projekt przewiduje między innymi zmianę brzmienia art. 19 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali dotyczącą liczby lokali tworzących tzw. małe wspólnoty mieszkaniowe.

  • PPE a PPK porównanie

Porównanie PPE i PPK

Od 1 lipca 2019 roku obowiązek wprowadzenia PPK dotyczył będzie wyłącznie firm zatrudniających co najmniej 250 osób, które na czas nie wprowadziły Pracowniczych Programów Emerytalnych na warunkach wynikających z przepisów prawa.