Specjalizacje

Wybierz jedną z naszych specjalizacji:

rejestracja leków, promocja i reklama produktów leczniczych, suplementy diety

audyty odo, rejestracja zbiorów,  dokumentacja odo

zarząd i administracja, wspólnoty mieszkaniowe, procesy inwestycyjne

dokumentacja przetargowa, reprezentacja przed KIO, spory półkowe
umowy, regulaminy i procedury,  restrukturyzacja zatrudnienia
tworzenie, obsługa, przekształcenia i likwidacja podmiotów gospodarczych
prawo autorskie, prawo internetu i nowych technologii

nieruchomości, spory pracownicze, windykacja
weryfikacja oraz przygotowywanie projektów umów handlowych

Aktualności: