Prawo kontraktowe

W zakresie prawa kontraktowego proponujemy naszym Klientom między innymi następującą obsługę:

  • Przygotowujemy projekty umów dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz charakteru branży, w jakiej działają nasi Klienci. W szczególności przygotowujemy projekty wszelkiego rodzaju umów o współpracy, świadczenia usług, zlecenia, dzieła, najmu, sprzedaży, dostawy, o zachowaniu poufności, czy też umów z zakresu prawa autorskiego
  • Opiniujemy umowy dostarczane przez kontrahentów biznesowych pod kątem ich zgodności z prawem oraz skutków, które mogą powstać po stronie naszych Klientów
  • Wspieramy naszych Klientów w procesie negocjacji postanowień umownych
  • Przygotowujemy opinie prawne oraz wszelkie niezbędne dokumenty w procesie aneksowania bądź rozwiązywania już zawartych kontraktów
  • Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
  • Dodatkowo przygotowujemy oraz analizujemy wzory takich dokumentów, jak regulaminy promocji/ konkursów, czy też ogólne warunki umów zarówno w obrocie profesjonalnym, jak i kierowanych do konsumentów

Najnowsze artykuły z zakresu prawa kontraktowego: