Ochrona danych osobowych

Przygotowujemy dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, dostosowaną do indywidualnych potrzeb naszych Klientów oraz mającą na celu wdrożenie u naszych Klientów wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W tym zakresie naszym Klientom proponujemy między innymi:

 • Przygotowanie polityk ochrony danych wdrażających odpowiednie środki techniczne i organizacyjne z zakresu ochrony danych osobowych
 • Przeprowadzenie kompleksowych audytów prawnych dot. stanu ochrony danych osobowych w firmie
 • Przygotowanie procedur szczegółowych oraz instrukcji wspierających osoby przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywania ich codziennych obowiązków (m. in. procedura retencji, procedura rekrutacyjna, procedura kluczowa, procedura czystego biurka)
 • Przygotowanie obowiązków informacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów
 • Przygotowanie wzorów upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • Przygotowanie wzorów rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestrów wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora
 • Przygotowanie formularzy zgód na przetwarzanie danych osobowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów
 • Przygotowanie polityk prywatności na strony internetowe naszych Klientów
 • Rozwiązania organizacyjne mające na celu dostosowanie działalności naszych Klientów do wymogów RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych
 • Wsparcie merytoryczne osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych w organizacji Klienta
 • Reprezentowanie naszych Klientów przed organami ochrony danych osobowych oraz wspieramy naszych Klientów w czasie prowadzonych kontroli
 • Reprezentowanie naszych Klientów w sporach z osobami, których dane osobowe są przetwarzane
 • Wsparcie naszych Klientów w zakresie procesów związanych z komunikacją z podmiotami, których dane osobowe dotyczą
 • Przygotowanie i opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Przygotowanie oraz opiniowanie procesów związanych z przekazaniem danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
 • Przygotowanie i opiniowanie umów z Inspektorami Ochrony Danych
 • Przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa ochrony danych osobowych w formie tradycyjnej oraz on-line (przygotowujemy szkolenia według indywidualnych potrzeb naszych Klientów

Najnowsze artykuły o ochronie danych osobowych: