Prawo korporacyjne

W zakresie prawa korporacyjnego proponujemy naszym Klientom między innymi następującą obsługę:

 • Doradzamy Klientom przy rozpoczęciu działalności w Polsce, w tym w szczególności przygotowujemy analizę prawną prowadzenia danej formy działalności (spółki zarówno z udziałem polskiego jak i obcego kapitału)
 • Przygotowujemy kompleksową dokumentację związaną z rejestracją, zmianą danych, przekształceniami oraz likwidacją spółek i innych podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Skarbowym oraz Głównym Urzędzie Statystycznym, w tym:
  • pomagamy w załatwieniu formalności w kancelarii notarialnej
  • przygotowujemy projekty uchwał zarządu, zgromadzenia wspólników
  • przygotowujemy sprawozdania finansowe oraz inną dokumentację związaną z zamknięciem roku w spółkach
 • Przygotowujemy projekty dokumentów niezbędnych do otwarcia oddziału spółki lub przedstawicielstwa w Polsce
 • Przygotowujemy projekty umów oraz statutów spółek (w tym wprowadzamy zmiany do umów i statutów spółek)
 • Reprezentujemy Klientów na zgromadzeniach spółek
 • Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach wynikających z prawa handlowego (w tym w szczególności w sprawach z powództwa o pociągnięcie do odpowiedzialności członka zarządu; z powództwa o rozwiązanie spółki; z powództwa o wyłączenie wspólnika ze spółki; z powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał; powództwa o uchylenie uchwał)
 • Obsługujemy procesy związane z przekształceniami podmiotowymi oraz sprzedażą udziałów/akcji
 • Prowadzimy specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa korporacyjnego w formie tradycyjnej oraz on-line (przygotowujemy szkolenia według indywidualnych potrzeb Klientów i ich pracowników)

Najnowsze artykuły o prawie korporacyjnym: