prowadzimy postępowania sądowe

kompleksowa obsługa prawna związana z prowadzeniem sporów sądowych

postępowanie sądowe

W zakresie naszych specjalizacji oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną związaną z prowadzeniem sporów sądowych, w tym przed sądem polubownym (arbitraż), na wszystkich stadiach postępowania od negocjacji przedsądowych do postępowania egzekucyjnego.

Posiadamy sprawdzone procedury i rozwiązania z zakresu windykacji wierzytelności.

zakres prowadzonych przez nas spraw obejmuje m.in.:

 • Reprezentowanie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w sporach sądowych związanych z ich działalnością w tym:
  • związanych z usterkami nieruchomości
  • związanych z zaskarżaniem uchwał organów wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych
  • z usługodawcami
 • Reprezentowanie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi
 • Kompleksowe prowadzenie spraw windykacyjnych na rzecz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w tym w szczególności dotyczących opłat należnych od ich członków
 • Prowadzenie procesów sądowych, w tym postępowań wieczystoksięgowych oraz postępowań administracyjnych ( sądowo – administracyjnych) związanych z obrotem nieruchomościami.
 • Reprezentowanie firm administrujących i zarządzających nieruchomościami w sporach sądowych oraz przed organami administracji (w szczególności w przedmiocie sporów z wykonawcami, deweloperami oraz wspólnotami mieszkaniowymi, a także w postępowaniach administracyjnych dotyczących stanu nieruchomości)

nasi eksperci od postępowania sądowego

Piotr Ziemczyk

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

Jakub Tereszczuk

PARTNER