prowadzimy postępowania sądowe

kompleksowa obsługa prawna związana z prowadzeniem sporów sądowych

postępowanie sądowe

W zakresie naszych specjalizacji oferujemy kompleksową obsługę prawną związaną z prowadzeniem sporów sądowych (w tym arbitrażowych) oraz sądowo-administracyjnych na wszystkich stadiach postępowania od negocjacji przedsądowych do postępowania egzekucyjnego.

Nasi doświadczeni prawnicy specjalizują się w szerokim zakresie spraw, obejmującym:

  • Sprawy z zakresu prawa pracy: Oferujemy reprezentację w sprawach zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika, w tym w szczególności w sprawach dotyczących rozwiązania umowy pracę, nadgodzin, nierównego traktowania w zatrudnieniu oraz mobbingu.
  • Sprawy gospodarcze: Pomagamy naszym Klientom w rozwiązywaniu różnorodnych spraw gospodarczych, w tym w sporach dotyczących umów handlowych, windykacji należności oraz nieuczciwej konkurencji.
  • Sprawy korporacyjne: Reprezentujemy naszych Klientów w różnych sprawa z obszaru prawa korporacyjnego, m. in. w sporach między wspólnikami, sprawach odszkodowawczych przeciwko członkom zarządu, czy zaskarżaniu uchwał.
  • Sprawy związane z ochroną własności intelektualnej: Prowadzimy sprawy z zakresu ochrony praw autorskich oraz znaków towarowych,
  • Sprawy nieruchomościowe: Nasze wsparcie obejmuje spory dotyczące nieruchomości, umów najmu, jak również związane z procesem budowlanym.
Nasi prawnicy posiadają wiedzę i doświadczenie, które pozwalają skutecznie reprezentować interesy naszych Klientów w postępowaniach spornych. Dążymy do osiągnięcia najlepszych rezultatów dla naszych Klientów, zapewniając im wsparcie na każdym etapie sporu.

nasi eksperci od postępowania sądowego

Paweł Krawiec

PARTNER

Klaudia Jabłońska

RADCA PRAWNY

Grzegorz Larek

RADCA PRAWNY