Podatki

Świadczenia finansowane z ZFŚS z okazji świąt

Okres przedświąteczny jest okresem zwiększonych wydatków. W tym czasie część pracodawców oferuje swoim pracownikom dodatkowe świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie podstawowych zasad, które dotyczą świadczeń dla pracowników finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Świadczenia finansowane z ZFŚS z okazji świąt Czytaj więcej >>

Czy pracodawca odliczy VAT od zakupionego paliwa, które pracownik wykorzysta na cele prywatne? 

W poprzednim artykule w wyczerpujący sposób odnieśliśmy się do instytucji ryczałtu z tytułu wykorzystywania przez pracowników pojazdów służbowych do celów prywatnych, w tym w szczególności kwestii, czy ryczałt ten obejmuje koszt paliwa zakupionego przez pracodawcę. Niniejsze opracowanie pragniemy poświęcić kwestii możliwości odliczenia kosztu zakupionego paliwa przez pracodawcę, ze szczególnym uwzględnieniem kosztu paliwa, które pracownik zużyje następnie na cele prywatne.

Czy pracodawca odliczy VAT od zakupionego paliwa, które pracownik wykorzysta na cele prywatne?  Czytaj więcej >>

Ozusowanie i opodatkowanie odszkodowań i odpraw wypłacanych w związku z  rozwiązaniem  umowy o pracę

Gdy pracownikowi uda mu się wywalczyć odszkodowanie w sądzie za niezgodne z prawem rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę rodzi się pytanie – czy od otrzymanej kwoty należy potrącić podatek od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne? Jak należy postąpić ze składkami i podatkiem w sytuacji wypłacania pracownikowi odprawy z tytułu zwolnień grupowych? Odpowiedzi na powyższe pytania odnajdą Państwo w niniejszym artykule.

Ozusowanie i opodatkowanie odszkodowań i odpraw wypłacanych w związku z  rozwiązaniem  umowy o pracę Czytaj więcej >>

Finansowanie noclegów pracownikom w interpretacjach izb skarbowych 

Coraz więcej zawodów wymaga pokonywania przez pracowników kilkuset kilometrowych dystansów każdego dnia. Niejednokrotnie wykonywane przez nich obowiązki pracownicze uniemożliwiają pracownikom powrót na nocleg do ich domów. Wówczas pracodawcy decydują się na sfinansowanie pracownikom noclegów poza ich miejscem zamieszkania. Czy taki nocleg, zakupiony przez pracodawcę, stanowi jednak przychód po stronie pracownika i należy go doliczyć do podstawy opodatkowania oraz oskładkować?

Finansowanie noclegów pracownikom w interpretacjach izb skarbowych  Czytaj więcej >>

Zmiany w zakresie VAT w ustawie Prawo zamówień publicznych 

Z dniem 1 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wprowadzone zmiany co do zasady dotyczą regulacji podatku od towarów i usług (VAT) (rozszerzenie zastosowania mechanizmu tzw. „odwrotnego obciążenia”). Jednakże w pewnym zakresie będą one miały również wpływ na regulacje dotyczące zamówień publicznych.

Zmiany w zakresie VAT w ustawie Prawo zamówień publicznych  Czytaj więcej >>