Zmiany w zakresie VAT w ustawie Prawo zamówień publicznych 

Z dniem 1 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wprowadzone zmiany co do zasady dotyczą regulacji podatku od towarów i usług (VAT) (rozszerzenie zastosowania mechanizmu tzw. „odwrotnego obciążenia”). Jednakże w pewnym zakresie będą one miały również wpływ na regulacje dotyczące zamówień publicznych.

Zmiany w zakresie VAT w ustawie Prawo zamówień publicznych  Czytaj więcej >>