tel. +48 22 620-43-44|kancelaria@lawsolutions.eu
  • Polski
  • English

Zmiany w zakresie VAT w prawie zamówień publicznych

Z dniem 1 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wprowadzone zmiany co do zasady dotyczą regulacji podatku od towarów i usług (VAT) (rozszerzenie zastosowania mechanizmu tzw. „odwrotnego obciążenia”). Jednakże w pewnym zakresie […]

„Rażąco niska cena” po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 19 października 2014 r. weszła w życie znacząca nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2014 poz. 1232.). Jedna z wprowadzonych zmian dotyczy kryteriów oceny, czy oferta wykonawcy zawiera rażąco niską […]

Uwaga poufne! – Tajemnica przedsiębiorstwa w polskich realiach

Sukces przedsiębiorcy może być wynikiem wielu czynników. Innowacyjna technologia, specyficzna organizacja procesu produkcyjnego, czy rozwinięta sieć kontaktów handlowych to tylko przykładowe podstawy sukcesu. Wraz z rozwojem działalności coraz bardziej istotna jest jednak ochrona informacji stanowiących o sukcesie przedsiębiorcy.

Rozwój to nie tylko perspektywa większych zysków, to także perspektywa nowych zagrożeń. Sukces zawsze przyciąga osoby, które […]

Zmiany w składzie osobowym zarządu lub wspólników spółki a udział w postępowaniu o zamówienie publiczne

W składzie osobowym organów, które są uprawnione do reprezentacji spółek handlowych, dochodzi do częstych fluktuacji. Zmiany te wynikają z wielu czynników, takich jak rezygnacje, odwołania, zbycie udziałów, czy dziedziczenie. Zazwyczaj zmiana w składzie organu zostaje ujawniona we właściwym rejestrze dopiero po pewnym czasie, pomimo że zasadniczo jest skuteczna od momentu jej faktycznego dokonania. Czy […]

Dozwolona reklama suplementów diety

Suplementy diety są produktami coraz bardziej popularnymi na polskim rynku środków spożywczych. Eksperci szacują, że rynek suplementów diety będzie się nadal prężnie rozwijał – całościowa sprzedaż suplementów diety wzrosła w 2013 roku o 9% w stosunku do roku poprzedniego. W latach 2015-2018 dynamika wzrostu szacowana jest na poziomie 9-10% rocznie.

Ten sektor rynku jest regulowany […]

Reverse engineering – dozwolone naśladownictwo?

Ludzie mają wrodzoną skłonności do naśladowania oraz kopiowania. Ta cecha jest szczególnie widoczna w obszarze działalności gospodarczej z którą immanentnie związane jest ryzyko kopiowania rozwiązań czy produktów, przynoszących sukces innemu przedsiębiorcy. Co jednak z interesem przedsiębiorcy, którego rozwiązanie jest kopiowane? Naśladownictwo  nie jest z gruntu rzeczy zjawiskiem nagannym, ponieważ postęp jest między innymi możliwy […]

Nowelizacja prawa zamówień publicznych – nowe przepisy dotyczące podwykonawstwa

Na Boże Narodzenie 2013 r. polski ustawodawca sprezentował nam kolejne zmiany w ustawie – Prawo Zamówień Publicznych. Od 24 grudnia 2013 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych. Czy rozwiązały one istniejące problemy?

W dotychczasowej praktyce udzielania zamówień publicznych nierzadko występowały przypadki nieregulowania lub nieterminowego regulowania należności przez głównych wykonawców na […]