Prawo ochrony danych osobowych (RODO)

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych „zwykłych”

W poprzednim artykule przedstawiliśmy ogólne informacje dotyczące podstaw prawnych przetwarzania „zwykłych” danych osobowych. Czas zatem przybliżyć ich krótką charakterystykę.
Przewrotnie, mimo że katalog przesłanek zawarty w art. 6 RODO otwiera zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych, charakterystykę podstaw przedstawimy w innej kolejności. Celem tego zabiegu jest przede wszystkim zamanifestowanie faktu, że oprócz podstawy przetwarzania jaką jest zgoda, z której nadmiernie korzystano na początku stosowania RODO (nurt ten uzyskał nawet miano „zgodozy”) – istnieją inne przesłanki, które w wielu sytuacjach lepiej uzasadniają dokonywane procesy przetwarzania.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych „zwykłych” Czytaj więcej >>

„Test równowagi” – kto i kiedy zobowiązany jest do jego przeprowadzenia?

Przeprowadzenie testu równowagi jest jednym z wielu obowiązków, które RODO nakłada na administratora danych osobowych. Konieczność jego przeprowadzenia aktualizuje się w momencie, gdy administrator zamierza przetwarzać dane osobowe w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. W swojej praktyce obserwujemy jednak, iż pomimo masowego stosowania art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako podstawy prawnej przetwarzania – administratorzy często zapominają o przeprowadzeniu ww. testu lub co częstsze – o jego prawidłowym udokumentowaniu.

„Test równowagi” – kto i kiedy zobowiązany jest do jego przeprowadzenia? Czytaj więcej >>

Praca zdalna – o czym należy pamiętać w kontekście ochrony danych osobowych?

W ostatnich latach, za sprawą pandemii, praca zdalna zagościła w naszej rzeczywistości i wydaje się, że zostanie z nami na dłużej. Aktualnie możliwość wykonywania pracy w formie zdalnej lub co najmniej w modelu hybrydowym, stała się standardem i oczekiwaniem wielu kandydatów do pracy. Z tego też względu, celem sformalizowania zasad jej wykonywania – nowelizacją z dnia 7 kwietnia 2023 roku – pojęcie pracy zdalnej wprowadzone zostało do Kodeksu pracy.

Praca zdalna – o czym należy pamiętać w kontekście ochrony danych osobowych? Czytaj więcej >>

Weryfikacja zgodności podmiotu przetwarzającego z RODO

W relacji, w której dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych na administratorze danych ciąży szereg obowiązków formalnych oraz faktycznych. I tak, jak konieczność zawarcia w takim przypadku umowy powierzenia przetwarzania jest już powszechnie znanym obowiązkiem, tak nie każdy zdaje sobie sprawę, iż przed dokonaniem powierzenia oraz w trakcie trwania całej związanej z tym faktem relacji – na administratorze ciążą szczególne obowiązki związane z wyborem oraz kontrolą podmiotu przetwarzającego.  

Weryfikacja zgodności podmiotu przetwarzającego z RODO Czytaj więcej >>

Inspektor Ochrony Danych – kim jest i co powinniśmy o nim wiedzieć?

Cykl poświęcony zagadnieniom dotyczącym ochrony danych osobowych nie może obyć się bez wzmianki o ważnej w procesie przetwarzania postaci – Inspektorze Ochrony Danych. W niniejszym artykule postaramy się pokrótce przedstawić najważniejsze zagadnienia dotyczące ww. podmiotu, w tym przede wszystkim kiedy powołanie Inspektora Ochrony Danych jest obowiązkowe, jaki jest jego status oraz zadania.

Inspektor Ochrony Danych – kim jest i co powinniśmy o nim wiedzieć? Czytaj więcej >>

Czy pracodawca może żądać od pracownika zaświadczenia o niekaralności? 

Czasami w ofertach pracy można spotkać się z informacjami, że do podjęcia danej pracy niezbędne jest wykazanie przez kandydata jego niekaralności. Niektórzy pracownicy otrzymują polecenie służbowe dostarczenia zaświadczenia o ich niekaralności w czasie zatrudnienia, a nawet dostarczania zaświadczeń w określonych odstępach czasu. Czy takie działanie pracodawców jest jednak uprawnione? Czy każdy pracodawca może zweryfikować karalność swojego pracownika/kandydata do pracy?

Czy pracodawca może żądać od pracownika zaświadczenia o niekaralności?  Czytaj więcej >>