Prawo ochrony danych osobowych (RODO)

Czy pracodawca może żądać od pracownika zaświadczenia o niekaralności? 

Czasami w ofertach pracy można spotkać się z informacjami, że do podjęcia danej pracy niezbędne jest wykazanie przez kandydata jego niekaralności. Niektórzy pracownicy otrzymują polecenie służbowe dostarczenia zaświadczenia o ich niekaralności w czasie zatrudnienia, a nawet dostarczania zaświadczeń w określonych odstępach czasu. Czy takie działanie pracodawców jest jednak uprawnione? Czy każdy pracodawca może zweryfikować karalność swojego pracownika/kandydata do pracy?