tel. +48 22 620-43-44|kancelaria@lawsolutions.eu
  • Polski
  • English

Drony w przepisach, czyli jak wysoko sięga ochrona praw właścicieli nieruchomości

Przynoszą wiele radości i zapewniają dobrą rozrywkę, są też popularnym prezentem na święta – drony cywilne. Pomimo iż w ostatnich latach stają się w Polsce coraz bardziej popularne, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z jaką odpowiedzialnością wiąże się ich pilotowanie oraz jakie obowiązki spoczywają na ich operatorach. Szczególne wątpliwości dotyczą coraz częstszego pojawiania […]

Autor |2 styczeń, 2018|Prawo nieruchomości, Wszystkie artykuły|

Dochodzenie należności od członka wspólnoty mieszkaniowej na drodze sądowej jako czynność nieprzekraczająca zwykłego zarządu.

Zgodnie z art. 13 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892) (dalej: „UWL”) właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz obowiązany jest uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. W przypadku niewywiązania się przez właściciela lokalu z wyżej wskazanych […]

Zarząd, zarządca, administrator – kto jest kim we Wspólnocie Mieszkaniowej?

Niezwykle istotną kwestią z punktu widzenia mieszkańców jest powierzenie codziennych spraw utrzymania nieruchomości wspólnej uprawnionemu podmiotowi. Jednak pojęcia zarządu, zarządcy i administratora często są używane zamiennie, co może powodować nieporozumienia. Dlatego rozróżnienie podstaw ich działania oraz zakresu kompetencji ma duże znaczenie dla funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej.

Poniższe uwagi dotyczą przy tym tzw. dużych wspólnot mieszkaniowych (gdzie […]

Windykacja należności we wspólnocie mieszkaniowej

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej jako właściciele lokali zarówno mieszkalnych jak i niemieszkalnych zobowiązani są na podstawie art. 12, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892, dalej UWL) ponosić koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, koszty zarządu nieruchomością wspólną i dostarczanych mediów. Jakie kroki […]

Jakie są opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (rodzaje opłat, koszty zarządu)?

Każdy właściciel nieruchomości lokalowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. 2000 r., Nr 80, poz. 903, z późn. zm.), ponosi koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz koszty utrzymania swojego lokalu, w tym koszty dostarczanych i rozliczanych za pośrednictwem wspólnoty mediów. Z […]

Autor |26 kwiecień, 2016|Prawo nieruchomości, Wszystkie artykuły|

Zasady głosowania nad uchwałami we wspólnocie mieszkaniowej

W związku z tym, iż w pierwszym kwartale roku odbywają się zebrania wspólnot mieszkaniowych, na których podejmowane są istotne decyzje dotyczące zarządu nieruchomościami, warto przybliżyć problematykę zasad głosowania nad uchwałami wspólnot mieszkaniowych.

Regułą jest podejmowanie we wspólnocie mieszkaniowej uchwał nie przez ogół, a przez większość właścicieli, liczoną według wysokości przysługujących im udziałów w nieruchomości. Odstępstwa […]

Autor |14 kwiecień, 2016|Prawo nieruchomości, Wszystkie artykuły|

Nowelizacja ustawy „Prawo budowlane” – część II

W 2015 r. czeka nas szereg zmian w prawie budowlanym. W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2013 poz.1409) (poza art. 82b – planowana data wejśćia w życie – 1 stycznia 2016 r.). Nowe przepisy mają na celu głównie uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego, m.in. […]

Autor |22 lipiec, 2015|Prawo nieruchomości, Wszystkie artykuły|

Nowelizacja ustawy „Prawo budowlane” – część I

W 2015 r. czeka nas szereg zmian w prawie budowlanym. W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2013 poz.1409)(poza art. 82b – planowana data wejścia w życie – 1 stycznia 2016 r.). Nowe przepisy mają na celu głównie uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego, m.in. poprzez […]

Autor |10 lipiec, 2015|Prawo nieruchomości, Wszystkie artykuły|

Odwrócony kredyt hipoteczny doczekał się ustawy

W dniu 15 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz.U. 2014 poz. 1585). Tym samym wprowadzono do obrotu prawnego nową usługę finansową – odwrócony kredyt hipoteczny, stanowiący szczególny rodzaj umowy kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości. Aktualnie największym zainteresowaniem usługa ta cieszy się w […]

Autor |31 marzec, 2015|Prawo nieruchomości, Wszystkie artykuły|

Jak wyrzucić sąsiada z jego mieszkania? – o przymusowym pozbawieniu właściciela lokalu jego własności

Pomimo tego, że polskie prawo od wielu lat przewiduje podstawę do pozbawienia właściciela własności lokalu, ciągle społeczna świadomość na temat funkcjonowania tej instytucji jest niewielka. Tymczasem uciążliwy właściciel lub najemca lokalu będącego przedmiotem odrębnej własności, swoim zachowaniem lub zaleganiem z opłatami, utrudnia funkcjonowanie innym właścicielom lokali i generuje dodatkowe koszty utrzymania budynku czy to […]

Autor |5 grudzień, 2014|Prawo nieruchomości, Wszystkie artykuły|