Prawo nieruchomości

electric charge, road sign, sign-2301604.jpg

Mija pół roku od wprowadzenia przepisów dotyczących ładowania pojazdów elektrycznych

W ostatnich dniach minęło pół roku od wejścia w życie długo oczekiwanej nowelizacji przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 110; dalej: „Ustawa”), którą uregulowano m.in. kwestię ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Mija pół roku od wprowadzenia przepisów dotyczących ładowania pojazdów elektrycznych Czytaj więcej >>

Drony w przepisach, czyli jak wysoko sięga ochrona praw właścicieli nieruchomości? 

Przynoszą wiele radości i zapewniają dobrą rozrywkę, są też popularnym prezentem na święta – drony cywilne. Pomimo iż w ostatnich latach stają się w Polsce coraz bardziej popularne, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z jaką odpowiedzialnością wiąże się ich pilotowanie oraz jakie obowiązki spoczywają na ich operatorach. Szczególne wątpliwości dotyczą coraz częstszego pojawiania się dronów na terenach osiedli mieszkaniowych. Warto zatem rozważyć jakie prawa w takiej sytuacji przysługują właścicielom nieruchomości.

Drony w przepisach, czyli jak wysoko sięga ochrona praw właścicieli nieruchomości?  Czytaj więcej >>

Dochodzenie należności od członka wspólnoty mieszkaniowej na drodze sądowej jako czynność nieprzekraczająca zwykłego zarządu

Zgodnie z art. 13 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892) (dalej: „UWL”) właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz obowiązany jest uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. W przypadku niewywiązania się przez właściciela lokalu z wyżej wskazanych obowiązków wspólnocie mieszkaniowej przysługuje roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej z tytułu kosztów obciążających właściciela lokalu.

Dochodzenie należności od członka wspólnoty mieszkaniowej na drodze sądowej jako czynność nieprzekraczająca zwykłego zarządu Czytaj więcej >>

Zarząd, zarządca, administrator – kto jest kim we Wspólnocie Mieszkaniowej?

Niezwykle istotną kwestą z punktu widzenia mieszkańców jest powierzenie codziennych spraw utrzymania nieruchomości wspólnej uprawnionemu podmiotowi. Jednak pojęcia zarządu, zarządcy i administratora często są używane zamiennie, co może powodować nieporozumienia. Dlatego rozróżnienie podstaw ich działania oraz zakresu kompetencji ma duże znaczenie dla funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej.

Zarząd, zarządca, administrator – kto jest kim we Wspólnocie Mieszkaniowej? Czytaj więcej >>

Sąd Najwyższy rozstrzyga spór dotyczący formy pełnomocnictwa udzielanego do głosowania w sprawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 

Zagadnienie wymogu szczególnej formy pełnomocnictwa udzielanego przez właściciela odrębnego lokalu do głosowania nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej, budziło od dłuższego czasu spory w doktrynie. Wyjątkowo ważki był spór, co do kwestii wymogu udzielenia pełnomocnictwa notarialnego do głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną (uchwała, o której mowa w art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1892, dalej jako „UWL”).

Sąd Najwyższy rozstrzyga spór dotyczący formy pełnomocnictwa udzielanego do głosowania w sprawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej  Czytaj więcej >>

Jakie są opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (rodzaje opłat, koszty zarządu)? 

Każdy właściciel nieruchomości lokalowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. 2000 r., Nr 80, poz. 903, z późn.zm.), ponosi koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz koszty utrzymania swojego lokalu, w tym koszty dostarczanych i rozliczanych za pośrednictwem Wspólnoty mediów. Z tytułu przysługującego prawa własności, właściciel lokalu jest jednocześnie członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej.

Jakie są opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (rodzaje opłat, koszty zarządu)?  Czytaj więcej >>

Na co zwrócić uwagę w księdze wieczystej przy zakupie mieszkania?

Dla zdecydowanej większości Polaków kupno mieszkania/domu jest jedną z najważniejszych inwestycji życiowych, dlatego też decydując się na jego zakup należy dochować należytej staranności poprzez zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. W celu ustalenia stanu prawnego określonej nieruchomości prowadzi się księgę wieczystą.

Na co zwrócić uwagę w księdze wieczystej przy zakupie mieszkania? Czytaj więcej >>