Author name: Michał Zwolski

Przesłanki odmowy rejestracji oznaczenia – czyli kiedy nie uzyskamy ochrony? 

W ostatnim artykule pisaliśmy o biznesowym aspekcie rejestracji znaku towarowego. Jest on oczywiście niezwykle istotny, niemniej nie tylko on decyduje o tym, czy uzyskamy ochronę w oczekiwanym przez nas zakresie. Z drugiej strony, w jakim zakresie prawo chroni nas przed konkurentami, którzy zamierzają zarejestrować podobny do naszego znak towarowy?

Przesłanki odmowy rejestracji oznaczenia – czyli kiedy nie uzyskamy ochrony?  Czytaj więcej >>

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego – jak ją ustalić?

Wliczanie składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego to jeden z problemów wywołujących wśród pracodawców wiele wątpliwości. Przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej „ustawa zasiłkowa”) zawierają bowiem zasady ogólne, które w praktyce często okazują się niewystarczająco jasne.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego – jak ją ustalić? Czytaj więcej >>

Zgromadzenie Wspólników, a działania Zarządu

Zarząd jest organem wykonawczym spółek handlowych, zaś Zgromadzenie Wspólników ich organem uchwałodawczym. Mimo że to właśnie zarząd prowadzi bieżące sprawy spółki, to ciężar „podejmowania decyzji” w niektórych sprawach zostaje przeniesiony na Zgromadzenie Wspólników, które musi zaakceptować działania zarządu. Mechanizm ten ma na celu obronę interesów wspólników, którzy najdotkliwiej odczuwają finansowe skutki działań zarządu. 

Zgromadzenie Wspólników, a działania Zarządu Czytaj więcej >>

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych „zwykłych”

W poprzednim artykule przedstawiliśmy ogólne informacje dotyczące podstaw prawnych przetwarzania „zwykłych” danych osobowych. Czas zatem przybliżyć ich krótką charakterystykę.
Przewrotnie, mimo że katalog przesłanek zawarty w art. 6 RODO otwiera zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych, charakterystykę podstaw przedstawimy w innej kolejności. Celem tego zabiegu jest przede wszystkim zamanifestowanie faktu, że oprócz podstawy przetwarzania jaką jest zgoda, z której nadmiernie korzystano na początku stosowania RODO (nurt ten uzyskał nawet miano „zgodozy”) – istnieją inne przesłanki, które w wielu sytuacjach lepiej uzasadniają dokonywane procesy przetwarzania.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych „zwykłych” Czytaj więcej >>

Zadaniowy system czasu pracy

Zadaniowy system czasu pracy to jeden z częściej stosowanych systemów, który dla wielu pracodawców wydaje się być interesujący. Wynika to przede wszystkim z tego, że system ten pozwala pracodawcy na elastyczną organizację pracy, zaś pracownikowi na dużą swobodę w zakresie organizacji pracy. Stosowanie zadaniowego systemu czasu pracy nie jest jednak takie proste, a przy jego wdrożeniu należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach, aby nie stał się on utrudnieniem dla firmy oraz sposobem na omijanie przepisów kodeksu pracy dotyczących godzin nadliczbowych.

Zadaniowy system czasu pracy Czytaj więcej >>

Rejestracja znaku towarowego – co zyskujemy i o czym warto pamiętać? 

Uzyskanie prawa wyłącznego, które wynika z rejestracji znaku towarowego, bez wątpienia skutkuje rozszerzeniem ochrony znaku. Niemniej sam fakt rejestracji nie przesądza o tym, że uzyskamy ochronę, która w pełni będzie odpowiadała naszym potrzebom biznesowym. Istnieją bowiem pewne ograniczenia, które mają wpływ na zakres udzielanej ochrony. Co zatem powinniśmy wziąć pod uwagę podejmując decyzję o zarejestrowaniu znaku towarowego? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule.

Rejestracja znaku towarowego – co zyskujemy i o czym warto pamiętać?  Czytaj więcej >>

Elektroniczna i dokumentowa forma czynności prawnych

Mimo, że nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego, wprowadzająca elektroniczną i dokumentową formę czynności prawnych weszła w życie w 2016 roku, ich praktyczne wykorzystanie do dziś budzi wątpliwości wielu osób. Właśnie te wątpliwości i obawy często powodują, że przedsiębiorcy rezygnują z automatyzacji i uproszczenia swoich działań, pozostając przy klasycznej, pisemnej formie czynności prawnych. Dziś postaramy się odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania i wyjaśnić wątpliwości – w szczególności dotyczące formy elektronicznej i dokumentowej, które pojawiają się u naszych klientów.

Elektroniczna i dokumentowa forma czynności prawnych Czytaj więcej >>

Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy

Przyjęcie w zakładzie pracy odpowiedniego okresu rozliczeniowego jest niezwykle istotne. Pozornie wydaje się, że długość okres rozliczeniowego nie ma szczególnego znaczenia dla sposobu organizacji firmy i rozliczania jej pracowników. Nie każdy pracodawca zdaje sobie jednak sprawę, że odpowiednio dobrany okres rozliczeniowy może pozwolić na lepsze zorganizowanie pracy pracowników, a także na optymalizację kosztów. W takich przypadkach warto jednak zastanowić się nad tym, jaka długość okresu rozliczeniowego będzie najlepsza i najbardziej odpowiednia dla potrzeb firmy. Może się przy tym okazać, że największe korzyści przyniesie przedłużony okres rozliczeniowy.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Czytaj więcej >>

„Test równowagi” – kto i kiedy zobowiązany jest do jego przeprowadzenia?

Przeprowadzenie testu równowagi jest jednym z wielu obowiązków, które RODO nakłada na administratora danych osobowych. Konieczność jego przeprowadzenia aktualizuje się w momencie, gdy administrator zamierza przetwarzać dane osobowe w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. W swojej praktyce obserwujemy jednak, iż pomimo masowego stosowania art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako podstawy prawnej przetwarzania – administratorzy często zapominają o przeprowadzeniu ww. testu lub co częstsze – o jego prawidłowym udokumentowaniu.

„Test równowagi” – kto i kiedy zobowiązany jest do jego przeprowadzenia? Czytaj więcej >>