prawo pracy

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego – jak ją ustalić?

Wliczanie składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego to jeden z problemów wywołujących wśród pracodawców wiele wątpliwości. Przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej „ustawa zasiłkowa”) zawierają bowiem zasady ogólne, które w praktyce często okazują się niewystarczająco jasne.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego – jak ją ustalić? Czytaj więcej >>

Zadaniowy system czasu pracy

Zadaniowy system czasu pracy to jeden z częściej stosowanych systemów, który dla wielu pracodawców wydaje się być interesujący. Wynika to przede wszystkim z tego, że system ten pozwala pracodawcy na elastyczną organizację pracy, zaś pracownikowi na dużą swobodę w zakresie organizacji pracy. Stosowanie zadaniowego systemu czasu pracy nie jest jednak takie proste, a przy jego wdrożeniu należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach, aby nie stał się on utrudnieniem dla firmy oraz sposobem na omijanie przepisów kodeksu pracy dotyczących godzin nadliczbowych.

Zadaniowy system czasu pracy Czytaj więcej >>

Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy

Przyjęcie w zakładzie pracy odpowiedniego okresu rozliczeniowego jest niezwykle istotne. Pozornie wydaje się, że długość okres rozliczeniowego nie ma szczególnego znaczenia dla sposobu organizacji firmy i rozliczania jej pracowników. Nie każdy pracodawca zdaje sobie jednak sprawę, że odpowiednio dobrany okres rozliczeniowy może pozwolić na lepsze zorganizowanie pracy pracowników, a także na optymalizację kosztów. W takich przypadkach warto jednak zastanowić się nad tym, jaka długość okresu rozliczeniowego będzie najlepsza i najbardziej odpowiednia dla potrzeb firmy. Może się przy tym okazać, że największe korzyści przyniesie przedłużony okres rozliczeniowy.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Czytaj więcej >>