Dyrektywa cyfrowa i dyrektywa towarowa – o czym muszą wiedzieć przedsiębiorcy?

1 stycznia 2023 roku, wielu przedsiębiorców znalazło się w innej rzeczywistości prawnej, w zakresie praw konsumenckich. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. poz. 2337), implementującej do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywę Omnibus, dyrektywę cyfrową oraz dyrektywę towarową.

Dyrektywa cyfrowa i dyrektywa towarowa – o czym muszą wiedzieć przedsiębiorcy? Czytaj więcej >>