Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego – jak ją ustalić?

Wliczanie składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego to jeden z problemów wywołujących wśród pracodawców wiele wątpliwości. Przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej „ustawa zasiłkowa”) zawierają bowiem zasady ogólne, które w praktyce często okazują się niewystarczająco jasne.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego – jak ją ustalić? Czytaj więcej >>