RODO

„Test równowagi” – kto i kiedy zobowiązany jest do jego przeprowadzenia?

Przeprowadzenie testu równowagi jest jednym z wielu obowiązków, które RODO nakłada na administratora danych osobowych. Konieczność jego przeprowadzenia aktualizuje się w momencie, gdy administrator zamierza przetwarzać dane osobowe w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. W swojej praktyce obserwujemy jednak, iż pomimo masowego stosowania art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako podstawy prawnej przetwarzania – administratorzy często zapominają o przeprowadzeniu ww. testu lub co częstsze – o jego prawidłowym udokumentowaniu.

Praca zdalna – o czym należy pamiętać w kontekście ochrony danych osobowych?

W ostatnich latach, za sprawą pandemii, praca zdalna zagościła w naszej rzeczywistości i wydaje się, że zostanie z nami na dłużej. Aktualnie możliwość wykonywania pracy w formie zdalnej lub co najmniej w modelu hybrydowym, stała się standardem i oczekiwaniem wielu kandydatów do pracy. Z tego też względu, celem sformalizowania zasad jej wykonywania – nowelizacją z dnia 7 kwietnia 2023 roku – pojęcie pracy zdalnej wprowadzone zostało do Kodeksu pracy.

Weryfikacja zgodności podmiotu przetwarzającego z RODO

W relacji, w której dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych na administratorze danych ciąży szereg obowiązków formalnych oraz faktycznych. I tak, jak konieczność zawarcia w takim przypadku umowy powierzenia przetwarzania jest już powszechnie znanym obowiązkiem, tak nie każdy zdaje sobie sprawę, iż przed dokonaniem powierzenia oraz w trakcie trwania całej związanej z tym faktem relacji – na administratorze ciążą szczególne obowiązki związane z wyborem oraz kontrolą podmiotu przetwarzającego.  

Inspektor Ochrony Danych – kim jest i co powinniśmy o nim wiedzieć?

Cykl poświęcony zagadnieniom dotyczącym ochrony danych osobowych nie może obyć się bez wzmianki o ważnej w procesie przetwarzania postaci – Inspektorze Ochrony Danych. W niniejszym artykule postaramy się pokrótce przedstawić najważniejsze zagadnienia dotyczące ww. podmiotu, w tym przede wszystkim kiedy powołanie Inspektora Ochrony Danych jest obowiązkowe, jaki jest jego status oraz zadania.