dane osobowe

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych „zwykłych”

W poprzednim artykule przedstawiliśmy ogólne informacje dotyczące podstaw prawnych przetwarzania „zwykłych” danych osobowych. Czas zatem przybliżyć ich krótką charakterystykę.
Przewrotnie, mimo że katalog przesłanek zawarty w art. 6 RODO otwiera zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych, charakterystykę podstaw przedstawimy w innej kolejności. Celem tego zabiegu jest przede wszystkim zamanifestowanie faktu, że oprócz podstawy przetwarzania jaką jest zgoda, z której nadmiernie korzystano na początku stosowania RODO (nurt ten uzyskał nawet miano „zgodozy”) – istnieją inne przesłanki, które w wielu sytuacjach lepiej uzasadniają dokonywane procesy przetwarzania.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych „zwykłych” Czytaj więcej >>

Inspektor Ochrony Danych – kim jest i co powinniśmy o nim wiedzieć?

Cykl poświęcony zagadnieniom dotyczącym ochrony danych osobowych nie może obyć się bez wzmianki o ważnej w procesie przetwarzania postaci – Inspektorze Ochrony Danych. W niniejszym artykule postaramy się pokrótce przedstawić najważniejsze zagadnienia dotyczące ww. podmiotu, w tym przede wszystkim kiedy powołanie Inspektora Ochrony Danych jest obowiązkowe, jaki jest jego status oraz zadania.

Inspektor Ochrony Danych – kim jest i co powinniśmy o nim wiedzieć? Czytaj więcej >>