Szkolenia tradycyjne

Przygotowane według indywidualnych potrzeb

Oferujemy możliwość przeprowadzenia szkoleń przygotowanych specjalnie dla konkretnych podmiotów lub ich wyodrębnionych komórek organizacyjnych (działów). Przed szkoleniem staramy się poznać specyfikę firmy/działu – przeanalizować obowiązujące procedury, zrozumieć obowiązujące zwyczaje – tylko w ten sposób mamy możliwość przygotowania szkolenia, które uwzględnia pracę w danym przedsiębiorstwie lub odpowiada na problemy, które się w nim pojawiają. Nasza oferta kierowana jest w szczególności do członków zarządu, działów kadr, managerów, czy kierowników (prawo korporacyjne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych) oraz księgowych (windykacja wierzytelności).

Małe grupy

Prowadzimy szkolenia tradycyjne w formie warsztatów w niedużych grupach (od 1 do 12 uczestników) aby zapewnić możliwie najbardziej efektywne wykorzystanie czasu. Małe grupy zapewniają komfort bezpośredniej pracy z prowadzącym, jak również rozszerzanie zakresu poruszanych podczas szkoleń zagadnień na te, które w praktyce osób szkolonych sprawiają największe kłopoty lub powodują wątpliwości. W praktyce oczywiście zdarza się również, iż szkolenia są prowadzone dla większej liczby osób, nawet kilkuset wówczas, kiedy konieczne jest przekazanie w możliwe krótkim okresie czasu dużej liczbie osób niezbędnej im wiedzy.

Szkolenia indywidualne i telekonferencje

Przygotowujemy szkolenia (serie szkoleń) na zamówienie indywidualnych osób (u Klienta lub w Kancelarii), prowadzimy też szkolenia na odległość – za pomocą telekonferencji. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem pełnej oferty szkoleniowej, prosimy o kontakt .