Spory sądowe

W zakresie naszych specjalizacji oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną związaną z prowadzeniem sporów sądowych, w tym przed sądem polubownym (arbitraż), na wszystkich stadiach postępowania od negocjacji przedsądowych do postępowania egzekucyjnego.

Posiadamy sprawdzone procedury i rozwiązania z zakresu windykacji wierzytelności.

Najnowsze artykuły:

  • Małe wspólnoty mieszkaniowe

Zmiany w małych wspólnotach mieszkaniowych

Projekt przewiduje między innymi zmianę brzmienia art. 19 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali dotyczącą liczby lokali tworzących tzw. małe wspólnoty mieszkaniowe.

  • PPE a PPK porównanie

Porównanie PPE i PPK

Od 1 lipca 2019 roku obowiązek wprowadzenia PPK dotyczył będzie wyłącznie firm zatrudniających co najmniej 250 osób, które na czas nie wprowadziły Pracowniczych Programów Emerytalnych na warunkach wynikających z przepisów prawa.