Polityka prywatności KNZ

Właścicielem strony lawsolutions.eu jest Kancelaria Prawna Nowicki & Ziemczyk Adwokaci i Radcowie prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 10 lok 72 (02-972) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000365207, NIP: 5213579601, REGON: 142593122 (dalej także jako „KNZ”).

Strona lawsolutions.eu zabezpieczona jest połączeniem szyfrowym (certyfikat SSL). Certyfikat SSL realizuje szyfrowanie, uwierzytelnienie serwera (ewentualnie użytkownika również) i zapewnia integralność oraz poufność przesyłanych informacji.

Polityka cookies

Strona lawsolutions.eu używa plików cookies. Pliki cookies (w języku polskim tzw. „ciasteczka”) są to małe pliki tekstowe zapisywanie w urządzeniu końcowym użytkownika podczas korzystania z danej strony internetowej.
Strona lawsolutions.eu korzysta z następujących rodzajów plików cookies:

__utmb – są to pliki, które umożliwiają identyfikację Twojej wizyty na stronie. Dzięki nim strona posiada informacje dotyczące wysyłanych żądań oraz czasu rozpoczęcia wizyty przez użytkownika

__utma – są to pliki wykorzystywane przy okazji pierwszej wizyty na stronie. Służą do identyfikacji osoby odwiedzającej oraz zapisywaniu historii wizyt. Jeśli usuniesz ten plik cookie, przy każdej wizycie będziesz traktowany jako nowy użytkownik

__utmz – te pliki służą do przechowywania informacji dotyczących źródła wykorzystanego przez użytkownika do wejścia na stronę internetową. Ten plik cookie aktualizuje się przy każdym przesłaniu danych do Google Analytics

__utmc – ten plik cookie jest aktywny tylko w czasie sesji internetowej. Jeżeli wchodzisz po raz pierwszy na stronę, lub nie poruszałeś się po niej przez 30 minut – wtedy ten plik będzie traktował twoją wizytę jako unikalną
Strona www.lawsolutions.eu wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych pliki cookies używane przez Google Analytics. Szczegółowe informacje o sposobie działania plików cookies przez Google Analytics możesz znaleźć na stronie:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage

Przeglądarki internetowe, z których korzystasz domyślnie dopuszczają przechowywanie i uzyskiwanie dostępu przez pliki cookies do twojego urządzenia (np. komputer, tablet, komórka). Jeżeli chcesz wyłączyć to ustawienie, musisz wejść do zakładki narzędzia w swojej przeglądarce i samodzielnie wybrać odpowiednią opcję.
Jeżeli nie wyłączysz plików cookies samodzielnie, będzie to oznaczało, że wyrażasz zgodę na ich używanie, a nasza strona będzie komunikować się z Twoim urządzeniem przy pomocy plików cookies. Musisz wiedzieć, że po wyłączeniu plików cookies, nie wszystkie funkcjonalności na naszej stronie będą działały właściwie.

Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę nie zbierają żadnych informacji identyfikujących Cię, ani nie śledzą Twojej aktywności.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o plikach cookies oraz regulacjach prawnych dotyczących cookies – zapoznaj się z tym artykułem.

Ochrona danych osobowych

Za pomocą formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj zbieramy dane osobowe użytkowników strony lawsolutions.eu, a następnie przetwarzamy je, aby odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie/zapytanie. Bezpośrednio po zakończeniu kontaktu z Tobą (poprzez telefon, czy e-mail) Twoje dane osobowe zostaną usunięte, chyba że będziesz zainteresowany dalszą współpracą z nami – wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane także do celów prowadzenia obsługi prawnej, celów rachunkowych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń przez KNZ.

Administratorem tych danych osobowych jest Kancelaria Prawna Nowicki & Ziemczyk Adwokaci i Radcowie prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 10 lok 72 (02-972) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000365207, NIP: 5213579601; REGON: 142593122.

Jeżeli chciałbyś usunąć, zmodyfikować, poprawić swoje dane osobowe lub wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych – skorzystaj z formularza kontaktowego.

Pamiętaj, że zawsze masz prawo żądać uzyskania informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych oraz prawo składać zapytania i skargi w tym zakresie.

Ochrona danych osobowych – informacja dla kandydatów do pracy

Ponieważ jesteś zainteresowany/na naszą ofertą pracy, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

Kto będzie administrował Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w związku z procesem rekrutacyjnym (dalej: „Dane”) jest Kancelaria Prawna Nowicki & Ziemczyk Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie (02 – 972) przy ulicy Prymasa Augusta Hlonda 10 lok. 72, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365207, NIP: 5213579601, REGON: 142593122 (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul. Prymasa Augusta Hlonda 10 lok. 72, 02 – 972 Warszawa, drogą mailową na adres e-mail: kancelaria@lawsolutions.eu, lub telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 620 43 44.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Twoje Dane będą przetwarzane?

 • Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w której uczestniczysz.
 • Przetwarzanie Danych będzie odbywać się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w granicach przewidzianych przepisami prawa.

Komu będą udostępniane Twoje Dane?

 • Odbiorcami Danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie rekrutacji.
 • Twoje Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Danych przez Administratora?

 • W związku z przetwarzaniem Twoich Danych, posiadasz prawo do:
  a) dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO),
  b) żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO),
  c) żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO),
  d) żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO),
  e) wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),
  f) przeniesienia Danych (zgodnie z art. 20 RODO),
  g) cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Powyższe możesz wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi, wysłanego (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Prymasa Augusta Hlonda 10 lok. 72, 02 – 972 Warszawa, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: kancelaria@lawsolutions.eu (3) lub poprzez skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora.
 • W związku z przetwarzaniem Danych posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Administrator nie będzie w oparciu o Twoje Dane podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywał profilowania.

Jak długo będą przetwarzane Twoje Dane?

Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych. Po zakończeniu procesu rekrutacji, jak również w przypadku cofnięcia zgody, Twoje Dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną praw przez okres niezbędny do wykonania tego celu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych – przejdź do działu ochrona danych osobowych.