O Kancelarii

Piotr Ziemczyk i Michał Nowicki Kancelaria („KNZ”) powstała w 2006 roku w oparciu o dwie wspólnie prowadzone kancelarie adwokata Michała Nowickiego oraz radcy prawnego Piotra Ziemczyka. Od 2010 roku działa w formie prawnej spółki partnerskiej pod firmą Kancelaria Prawna Nowicki Ziemczyk Adwokaci i Radcowie prawni Spółka partnerska. Założeniem naszej działalności jest dostarczenie Klientom instytucjonalnym usług prawnych na wysokim poziomie w języku polskim, angielskim i niemieckim. Z tego też względu kładziemy silny nacisk na specjalizację i pracę zespołową oraz system kontroli wykonywanych usług. Staramy się ponadto poznać naszych Klientów i charakter prowadzonej przez nich działalności w możliwie najpełniejszy sposób, tak aby proponowane rozwiązania nie były doraźne, lecz uwzględniały specyfikę oraz strukturę danego podmiotu. Patrzymy przy tym w przyszłość, aby rozwiązania te pozostawały możliwie jak najdłużej aktualne i jeżeli to jest tylko możliwe wspierały dalszy rozwój Klienta. Nacisk na specjalizację, poznanie i zrozumienie Klienta oraz praca zespołowa powodują także zmniejszenie czasochłonności wykonywanych przez nas prac. W konsekwencji przy wysokim poziomie merytorycznym, koszt zapewnianej przez KNZ usługi jest znacznie niższy, niż przy tradycyjnym modelu świadczenia usług. Staramy się ponadto wprowadzać i rozwijać gamę tzw. produktów informacyjnych dla naszych Klientów, których zadaniem jest wspieranie ich działalności. Jesteśmy bowiem w pełni świadomi, iż nie tylko doraźna pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się zagadnień jest ważna, ale również zapewnienie stałego źródła wiedzy w zakresie prawnych aspektów prowadzonej działalności. Aby w pełni dopasować się do potrzeb naszych Klientów, wykorzystujemy aktualnie dostępne rozwiązania technologiczne, dzięki którym możemy na odległość świadczyć usługi prawne na wysokim poziomie. Pragniemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem tak z Klientami, jak i ich pracownikami – dlatego też uruchomiliśmy platformę e-learningową i przygotowujemy specjalistyczne szkolenia on-line dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Na co dzień ściśle współdziałamy z firmą AKSUM Accounting & Payroll, która świadczy usługi księgowe oraz payrollowe. Z tego względu jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom pełniejszy zakres usług w krótkim czasie.

Michał Nowicki – partner zarządzający

Michał Nowicki ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wyróżnieniem oraz aplikację sądową prowadzoną w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Od stycznia 2006 r. wykonuje zawód adwokata. Michał specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy oraz szeroko pojętym prawem cywilnym i gospodarczym. Posiada doświadczenie zawodowe nabyte podczas pracy w kancelarii prawnej oraz firmie konsultingowej. Po pracy (i przed) Michał spędza wolny czas sprawdzając się w różnych formach aktywności sportowej.

Specjalizacje Michała Nowickiego w KNZ:

Piotr Ziemczyk – partner zarządzający

Piotr Ziemczyk ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację sądową prowadzoną w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Od grudnia 2004 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Piotr posiada doświadczenie nabyte podczas pracy w kancelarii notarialnej oraz kancelarii prawnej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym i gospodarczym, w tym m.in. problematyką związaną z nieruchomościami a w szczególności problematyką wspólnot mieszkaniowych, postępowaniem upadłościowym oraz postępowaniem cywilnym. Prywatnie Piotr dużo czasu spędza na rowerze.

Specjalizacje Piotra Ziemczyka w KNZ:

Sandra Brzezińska – counsel

Sandra Brzezińska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego na Wydziale WPIA UW przy współpracy z Wydziałem Prawa Levin’s College na Florydzie w USA. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie zdała egzamin adwokacki w Warszawskiej Okręgowej Radzie Adwokackiej. Od 2011 r. wykonuje zawód adwokata. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, prawa korporacyjnego oraz cywilnego, zdobywane podczas pracy w międzynarodowych bankach oraz międzynarodowych kancelariach prawnych.

Specjalizacje Sandry Brzezińskiej w KNZ:

Jakub Tereszczuk – partner

Jakub Tereszczuk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbyciu aplikacji prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, wykonuje zawód radcy prawnego. W ramach programu Erasmus studiował również na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego zajmując się prawem międzynarodowym oraz prawem Unii Europejskiej. Pierwsze doświadczenia zawodowe Kuba zdobywał w administracji publicznej praktykując w Ministerstwie Infrastruktury oraz Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie poznał praktyczne aspekty legislacji oraz funkcjonowanie administracji publicznej. Dalsze doświadczenie Kuba uzyskał w kancelariach specjalizujących się w prawe nieruchomości, prawie administracyjnego, w tym prawie budowlanym i zagospodarowania przestrzennego. Prywatnie Kuba jest też uczestnikiem maratonów rowerowych MTB, fanem piłki nożnej i kolarstwa. Interesuje się historią i kulturą Europy Środkowej i Wschodniej, po której uwielbia też podróżować.

W KNZ Kuba prowadzi Dział Bieżącej Obsługi Klientów z zakresu Prawa Nieruchomości.

Specjalizacje Jakuba Tereszczuka w KNZ:

Agata Sobczyk – partner

Agata Sobczyk ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wyróżnieniem, jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i pracuje w KNZ. W czasie studiów Agata uczestniczyła w zajęciach Szkoły Prawa Amerykańskiego na Wydziale WPIA UW przy współpracy z Wydziałem Prawa Levin’s College na Florydzie w USA. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała specjalizując się w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy w jednym z międzynarodowych banków oraz w warszawskich kancelariach (specjalizacja prawo pracy, prawo cywilne i prawo korporacyjne).

W KNZ Agata prowadzi Dział Prawa Pracy.

Agatę można spotkać na  ścieżkach rowerowych.

Specjalizacje Agaty Sobczyk w KNZ:

Judyta Kruk-Antoszewska – senior associate/starszy prawnik

Judyta Kruk-Antoszewska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aktualnie jest adwokatem w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i pracuje w Kancelarii NZ. Judyta zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach specjalizujących się w doradztwie z zakresu refundacji, reklamy leków i środków spożywczych oraz badań klinicznych. Ponadto Judyta zajmuje się prawem nieruchomości oraz reprezentuje Klientów KNZ w sporach sądowych dotyczących zarządzania nieruchomościami oraz dochodzenia roszczeń z tytułu praw i obowiązków związanych z własnością nieruchomości. W wolnych chwilach Judytę fascynują samoloty – chociaż woli je obserwować z powierzchni ziemi.

Specjalizacje Judyty Kruk-Antoszewskiej w KNZ:

Paweł Krawiec – senior associate/starszy prawnik

Paweł Krawiec ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie wykonuje zawód adwokata. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, zamówieniach publicznych oraz w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach. Po godzinach z Pawłem można rozegrać partię szachów, a wieczorem obejrzeć mecz pił mecz piłki nożnej (ulubiony klub – FC Barcelona).

Specjalizacje Pawła Krawca w KNZ:

Patrycja Szczepanek – associate/prawnik

Patrycja Szczepanek ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, aktualnie jest radcą prawnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i pracuje w KNZ. W ramach programu Erasmus Patrycja studiowała również na Wydziale Prawa Uniwersytetu Aldo Moro w Bari zajmując się prawem międzynarodowym i filozofią prawa. Patrycja zdobywała doświadczenie zawodowe w warszawskich kancelariach specjalizujących się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa ubezpieczeń oraz prawa cywilnego, w tym w szczególności z zakresu windykacji należności przysługujących wspólnotom oraz spółdzielniom mieszkaniowym. Aktualnie Patrycja zajmuje się prawem nieruchomości, reprezentuje Klientów KNZ w sporach sądowych dotyczących zarządzania nieruchomościami oraz dochodzenia roszczeń z tytułu praw i obowiązków związanych z własnością nieruchomości. Po pracy Patrycja lubi spacerować oraz jeździć na rowerze.

Specjalizacje Patrycji Lejk w KNZ:

Angelika Zupka – senior associate/starszy prawnik

Angelika Zupka ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wyróżnieniem, ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i pracuje w KNZ. W trakcie studiów Angelika rozwijała swoje umiejętności w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego udzielając pomocy prawnej w Klinice Prawa działającej przy Uniwersytecie Warszawskim. Angelika zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w firmie doradztwa podatkowego oraz kancelarii notarialnej. Po pracy Angelika odpoczywa oddając się lekturze książek fantasy, grając w gry planszowe oraz uprawiając wszelkiego rodzaju aktywność sportową.

Specjalizacje Angeliki Zupki w KNZ:

Joanna Wymiatał – senior associate/starszy prawnik

Joanna Wymiatał ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wyróżnieniem. Joanna jest także absolwentką Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu stypendialnego Erasmus Joanna studiowała na Uniwersytecie w Salzburgu, ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Joanna zdobywała doświadczenie prawnicze w kancelarii specjalizującej się w prawie pracy oraz w dziale prawnym międzynarodowej korporacji paliwowej. W czasie studiów Joanna działała także w Klinice Prawa oraz pełniła funkcję Ambasadora Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz. Joanna interesuje się psychologią, w szczególności profilowaniem kryminalnym, a w wolnych chwilach tańczy lindy hop, gotuje i uczy się niemieckich dialektów.

Specjalizacje Joanny Wymiatał w KNZ:

Maciej Koziński – associate/ prawnik

Maciej Koziński ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aktualnie Maciej jest aplikantem adwokackim Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W czasie studiów Maciej działał w kole Prawa Administracyjnego i angażował się w organizowanie konferencji z tego zakresu. Doświadczenie zawodowe Maciej zdobywał w łódzkiej kancelarii specjalizującej się w sporach sądowych z zakresu dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Na co dzień Macieja można spotkać na ścieżkach rowerowych, a kiedy tylko pozwala na to czas – lubi podróżować po zapomnianych rejonach Polski.

Specjalizacje Macieja Kozińskiego w KNZ:

Aleksandra Tankiewicz – senior associate/starszy prawnik

Aleksandra Tankiewicz ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, aktualnie jest radcą prawnym, działającym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W czasie studiów działała w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej sporządzając opinie z zakresu prawa administracyjnego. Aleksandra swoje doświadczenie zawodowe zdobywała u jednego z największych zakładów ubezpieczeń w Polsce, jak również w warszawskich kancelariach prawnych, specjalizując się w prawie ubezpieczeniowym, gospodarczym oraz prawie pracy. Prywatnie Aleksandra to wielbicielka kotów, podróży oraz kryminałów prawniczych.

Specjalizacje Aleksandry Tankiewicz w KNZ:

Paulina Furman – associate/prawnik

Paulina Furman ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach programów stypendialnych Paulina studiowała także na Uniwersytecie w Akureyri (Islandia) oraz Uniwersytecie Karoliny Północnej w Greensboro, obecnie jest aplikantem adwokackim Warszawskiej Izby Adwokackiej. W trakcie studiów Paulina rozwijała swoje umiejętności prawnicze działając w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze doświadczenia zawodowe Paulina zdobywała we wrocławskich kancelariach świadczących pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Po godzinach Paulina lubi sporty wodne, a w wolnych chwilach podróżuje w najdalsze zakątki Europy (i nie tylko).

Specjalizacje Pauliny Furman w KNZ:

 

Katarzyna Grygo – associate/prawnik

Katarzyna Grygo ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym, aktualnie jest aplikantką radcowską Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie studiów Katarzyna rozwijała swoje umiejętności i wiedzę udzielając porad prawnych w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UKSW, a także działając w ramach Koła Naukowego Prawa Pracy i Polityki Społecznej oraz Koła Naukowego Business & Law. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w warszawskich kancelariach zajmujących się prawem cywilnym oraz prawem pracy. Prywatnie Katarzyna interesuje się tematyką praw zwierząt, zaś w wolnych chwilach haftuje, gra na flecie poprzecznym oraz gitarze klasycznej.

Specjalizacje Katarzyny Grygo w KNZ:

Anna Kuranc – associate/prawnik

Anna Kuranc ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, aktualnie jest aplikantką radcowską Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i pracuje w KNZ. W trakcie studiów rozwijała swoje praktyczne umiejętności i wiedzę udzielając porad prawnych w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UMCS a także jako wolontariusz w Fundacji Academia Iuris. Kolejne doświadczenia Anna zdobywała w warszawskich kancelariach świadczących pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości w tym prawa wspólnot mieszkaniowych.  Po pracy Anna lubi czytać książki – najchętniej kryminały i literaturę biograficzną. Jest też miłośniczką dobrego jedzenia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.

Specjalizacje Anny Kuranc w KNZ:

Ewelina Sałaj – junior associate/młodszy prawnik

Ewelina Sałaj jest studentką V roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach programu MOST Ewelina IV rok ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aktualnie Ewelina jest seminarzystką w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego na WPIA UMK w Toruniu i pracuje w KNZ. Swoją pracę magisterską Ewelina pisze z zakresu prawa nieruchomości. Ewelina zdobywała doświadczenie zawodowe w Departamencie Prawnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu oraz w jednej z łódzkich kancelarii adwokackich. Na co dzień Ewelina zajmuje się sprawami dotyczącymi zarządzaniem nieruchomościami oraz dochodzeniem roszczeń z tytułu praw i obowiązków związanych z własnością nieruchomości. Poza pracą Ewelina aktywnie spędza czas sprawdzając się w nowych (i coraz to bardziej ekstremalnych) dyscyplinach sportowych.

Specjalizacje Eweliny Sałaj w KNZ:

Karolina Pichit – junior associate/młodszy prawnik

Karolina Pichit ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wyróżnieniem. Obecnie jest aplikantką radcowską Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie studiów rozwijała swoje umiejętności udzielając porad prawnych jako wolontariusz w Fundacji Academia Iuris. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii zajmującej się prawem cywilnym oraz prawem handlowym, a także w firmie konsultingowej świadczącej usługi w zakresie prawa rynków kapitałowych. Czas wolny Karolina lub spędzać czytając książki, a także uprawiając różnego rodzaju aktywność sportową.

Specjalizacje Karoliny Pichit w KNZ:

Magdalena Bakuła – administracja

Magdalena Bakuła jest wieloletnim pracownikiem administracyjnym KNZ. Wcześniej doświadczenie zdobywała w firmie obsługującej flotę samochodową oraz fundacji zajmującej się pozyskiwaniem projektów unijnych. Po pracy Magda lubi czytać książki sensacyjne, wyszywać i tworzyć biżuterię.