tel. +48 22 620-43-44|kancelaria@lawsolutions.eu
  • Polski
  • English

Aktualności – prawo pracy (Mały ZUS plus)

Już od 1 lutego 2020 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z Małego ZUSu plus. Warunkiem jest  zgłoszenie chęci uczestniczenia przez przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do Małego ZUSu w dotychczasowej formule w projekcie do 8 stycznia 2020 r. To rezultat zapowiadanej przez rząd ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej […]

Autor |31 grudzień, 2019|Aktualności, Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Aktualności – prawo pracy (Dyrektywa w sprawie sygnalistów)

W dniu 7 października 2019 roku Rada
Unii Europejskiej zatwierdziła, przyjętą w dniu 16 kwietnia 2019 roku przez
Parlament Europejski, Dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia
prawa Unii (dalej jako: „dyrektywa w sprawie sygnalistów”). Dyrektywa ta wprowadza
oczekiwaną od dawna regulację działalności sygnalistów w zakładach pracy na
poziomie UE oraz przyznaje sygnalistom ochronę przed skierowanymi przeciw nim
działaniami odwetowymi. […]

Aktualności – prawo procesowe (nowelizacja KPC)

Zapowiadana od dłuższego czasu nowelizacja procedury cywilnej stała się faktem. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta 24 lipca 2019 r., a cześć zmian weszła w życie już 21 sierpnia!

Założeniem Ustawodawcy do wprowadzenia zmian było przyspieszenie i usprawnienie […]

Autor |5 wrzesień, 2019|Aktualności, Spory sądowe, Wszystkie artykuły|

Aktualności – prawo pracy (nowelizacja KPC)

Zmiany w zakresie właściwości sądu pracy

Kolejną istotną zmianą wprowadzaną w ramach omawianej nowelizacji będzie również zmiana art. 461 KPC regulującego kwestie właściwości sądu pracy. Począwszy od dnia 7 listopada 2019 roku powództwo w sprawie z zakresu prawa pracy będzie mogło zostać wytoczone już tylko przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego, bądź sąd, […]

Autor |2 wrzesień, 2019|Aktualności, Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Aktualności – prawo korporacyjne (Ustawa o zatorach płatniczych podpisana przez Prezydenta)

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych została podpisana przez Prezydenta w dniu 6 sierpnia 2019 r. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku (z wyjątkiem art. 11, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.) – jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Wśród rozwiązań
proponowanych przez Ministerstwo, przewidywane jest ustalenie
„sztywnego” terminu zapłaty […]

TSUE: Operatora witryny internetowej wyposażonej w przycisk Facebooka „Lubię to” można uznać za administratora danych osobowych

W dniu 29 lipca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym orzekł, że operator witryny internetowej, zamieszczając na swojej stronie internetowej wtyczkę „Lubię to”, może się stać (wspólnie ze spółką Facebook Ireland) administratorem danych.

Orzeczenie zapadło na kanwie stanu faktycznego, w którym
niemieckie stowarzyszenie użyteczności publicznej Verbraucherzentrale NRW e.V.,
zajmujące się ochroną konsumentów, zarzuciło […]

Aktualności – Ochrona danych osobowych (Numer rejestracyjny pojazdu a dane osobowe – wyrok NSA)

W dniu 28 czerwca 2019 r. zapadł istotny z punktu widzenia ochrony danych osobowych wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OSK 2063/17).

Wyżej wskazane orzeczenie
zapadło w sprawie toczącej się ze skargi mieszkańca, który w kwietniu 2016 roku
zaskarżył uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy, kwestionując między innymi
zgodność z prawem obowiązku wprowadzania numeru rejestracyjnego […]

Aktualności – Prawo korporacyjne („PIT dla młodych”)

W ekspresowym tempie trwają prace nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W projekcie przewidziano nowy rodzaj zwolnienia od podatku przychodów pochodzących ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, a także pochodzących z […]

Aktualności – Prawo korporacyjne (zwrot zaliczek na poczet dywidendy, eKRS, pisemne uchwały ZZW)

Możliwość podejmowania uchwał objętych zakresem zwyczajnego zgromadzenia wspólników, w trybie pisemnym

Przed tegorocznym Zwyczajnym Zgromadzeniem Wspólników, warto rozważyć czy nie skorzystać z uproszczonych zasad głosowania, tj. możliwości przeprowadzania głosowania pisemnego w sprawach:
• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
• […]

Aktualności – Prawo pracy (badania trzeźwości pracowników – stanowisko UODO)

27 czerwca 2019 roku UODO opublikował stanowisko w kwestii badania pracowników alkomatem. Urząd analizując obecny stan prawny wskazał, że pracodawca na podstawie samego uzasadnionego podejrzenia, że pracownik jest pod wpływem alkoholu lub spożywał alkohol w pracy jest zobowiązany do niedopuszczenia pracownika do pracy. W takiej sytuacji, pracodawca na podstawie art. 17 ustawy z dnia […]