tel. +48 22 620-43-44|kancelaria@lawsolutions.eu
  • Polski
  • English

Obowiązki informacyjne sklepu internetowego w związku z wejściem w życie ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Nowa ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) (zwana dalej „Ustawą”) nakłada szereg obowiązków na przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy, gdy zawiera umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, co skorelowane jest z odpowiednimi uprawnieniami po stronie konsumenta. Ponieważ Ustawa wchodzi w życie w dniu […]

Autor |10 listopad, 2014|Prawo własności intelektualnej, Wszystkie artykuły|

Reverse engineering – dozwolone naśladownictwo?

Ludzie mają wrodzoną skłonności do naśladowania oraz kopiowania. Ta cecha jest szczególnie widoczna w obszarze działalności gospodarczej z którą immanentnie związane jest ryzyko kopiowania rozwiązań czy produktów, przynoszących sukces innemu przedsiębiorcy. Co jednak z interesem przedsiębiorcy, którego rozwiązanie jest kopiowane? Naśladownictwo  nie jest z gruntu rzeczy zjawiskiem nagannym, ponieważ postęp jest między innymi możliwy […]

Prawo autorskie do programów komputerowych – cz. II

Większość programów komputerowych tworzonych we współczesnym świecie nie powstaje z własnej inicjatywy programistów amatorów, lecz jest wytwarzana w ramach zorganizowanej pracy programistów zatrudnionych w spółkach i koncernach. Skoro coraz więcej koncernów przenosi swoje centra informatyczne do Polski, warto pochylić się nad regulacjami prawa autorskiego pod kątem tworzenia programów komputerowych przez pracowników.
Twórczość etatowa w ustawie […]

Prawa autorskie do programów komputerowych – część I

Pracodawcy, jak i osoby współpracujące z firmami informatycznymi zastanawiają się, kiedy praca wykonana przy użyciu programów komputerowych i aplikacji może być zakwalifikowana jako utwór i w konsekwencji jest objęta ochroną prawnoautorską. Poprawna weryfikacja tej pracy może przysłużyć się tak firmie, jak i osobom prowadzącym działalność gospodarczą przy obliczaniu kosztów przychodu. Ponadto pomoże uniknąć naruszeń […]

Autor |10 marzec, 2014|Prawo własności intelektualnej, Wszystkie artykuły|

Obowiązki związane z używaniem cookies na stronie www

Od dnia 22 marca 2013 roku obowiązuje nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, która nakłada na przedsiębiorców obowiązek udzielania pracownikom informacji o stosowaniu ciasteczek (ang. Cookies) na stronach internetowych. W jaki sposób zmodyfikować stronę www i nie narazić się na odpowiedzialność karną?

Nowelizacja ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 […]