tel. +48 22 620-43-44|kancelaria@lawsolutions.eu
  • Polski
  • English

Czy pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracownika, inne niż wymienione w art. 22(1) Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez niego zgody?

Każdy pracodawca, niezależnie od profilu prowadzonej działalności, czy wielkości zasobów ludzkich, którymi zarządza, przetwarza w trakcie trwania stosunku zatrudnienia dane osobowe swoich pracowników. Przetwarzanie takie opiera się zasadniczo na gromadzeniu ww. danych w celu prawidłowego i rzetelnego prowadzenia akt osobowych pracownika oraz wykonywania innych obowiązków pracodawcy, w tym jego obowiązków jako płatnika danin publicznoprawnych. […]

Autor |3 lipiec, 2017|Ochrona danych osobowych, Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Czy pracodawca może zbierać zaświadczenia o niekaralności? – w świetle tzw. Planu Morawieckiego

Powszechną praktyką stosowaną przez pracodawców zarówno w procesach rekrutacyjnych jak również później – w trakcie zatrudnienia – jest żądanie od kandydatów do pracy i pracowników przedstawiania zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. W takiej sytuacji nasuwa się pytanie o dopuszczalność powyższego sposobu postępowania w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedź na tak postawione […]

Czy pracodawca może żądać od pracownika lub kandydata zaświadczenia o niekaralności?

W ofertach pracy można spotkać się z informacją, że do podjęcia pracy wymagane jest wykazanie niekaralności. Niektórzy pracownicy otrzymują polecenia służbowe dostarczenia zaświadczenia o ich niekaralności w czasie zatrudnienia, a nawet dostarczania zaświadczeń raz do roku. Czy takie działanie pracodawców jest uprawnione? Czy każdy pracodawca ma prawo weryfikować karalność swojego pracownika/kandydata do pracy?
Jakich danych […]

Komputer służbowy, telefon, nadajnik GPS – czy pracodawca może monitorować pracowników?

Rozwój nowoczesnych technologii przetwarzania informacji, w tym w szczególności środków porozumiewania się, powoduje, że zagadnienie dopuszczalności monitorowania pracowników staje się niezwykle aktualne. Pracodawcy mogą łatwo kontrolować, z kim komunikuje się pracownik przy użyciu telefonu służbowego, czy poczty elektronicznej, jak również, sprawdzać treść tej korespondencji. Nierzadko dochodzi również do weryfikacji strony internetowych odwiedzanych przez pracownika […]

Autor |25 listopad, 2015|Ochrona danych osobowych, Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Dokumentacja pracownicza- z czego się składa i jak powinna być przechowywana?

Problematyka dokumentacji pracowniczej ma niezwykle istotne znaczenie praktyczne dla każdego kadrowca. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z obowiązkiem gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej? Jakie są konsekwencje ich niedopełnienia?
Prowadzenie dokumentacji jako podstawowy obowiązek pracodawcy
Zgodnie z art. 94 pkt 9a i 9b kodeksu pracy (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) do podstawowych […]

Autor |10 październik, 2015|Ochrona danych osobowych, Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – czy na pewno ułatwia wykonywanie działalności gospodarczej?

W dniu 24 listopada 2014 roku Prezydent RP podpisał ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (dalej jako „Ustawa”, Dz. U. z 27 listopada 2014 roku, poz. 1662), która w znacznym stopniu zmienia zasady ochrony danych osobowych obowiązujące przedsiębiorców. Ustawa, z niewielkimi wyjątkami, wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.

Ustawa wprowadza liczne zmiany w ustawie […]

Autor |8 grudzień, 2014|Ochrona danych osobowych, Wszystkie artykuły|

Czy pracodawca może kopiować dowód osobisty pracownika? Jakich danych osobowych pracownika nie powinno się zbierać w procesie rekrutacji?

Kopiowanie dowodów osobistych
Pracodawca nie powinien kopiować dowodu osobistego pracownika, ani żądać od niego żadnych dodatkowych danych poza tymi wskazanymi w art. 22(1) k. p. oraz danymi wskazanymi w innych ustawach. Warto zwrócić uwagę, że dokumenty, które mogą się znaleźć w teczce pracowniczej są wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 […]

Autor |1 październik, 2014|Ochrona danych osobowych, Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Przetwarzanie danych osobowych pracowników

W dobie obowiązywania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”) wielu pracodawców ma problem z tym, w jaki sposób legalnie przetwarzać dane osobowe pracowników, oraz które z danych osobowych mają prawo przetwarzać. Niestety na tym polu pracodawca nie ma dowolności, ponieważ ograniczają go m.in. przepisy Ustawy oraz kodeksu pracy.
Dane […]

Autor |24 czerwiec, 2014|Ochrona danych osobowych, Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Przetwarzanie danych osobowych w firmach

Przetwarzasz dane osobowe swoich pracowników, kandydatów do pracy, klientów? A może przeprowadzasz konkursy z nagrodami, zbierając adresy e-mail i numery telefonów uczestników do celów marketingowych? Możesz to robić, nie martwiąc się o odpowiedzialność karną i kary pieniężne, wystarczy, że nie zapomnisz o wypełnieniu kilku formalności. Polska ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na przedsiębiorców […]

Autor |29 maj, 2014|Ochrona danych osobowych, Wszystkie artykuły|

Obowiązki związane z używaniem cookies na stronie www

Od dnia 22 marca 2013 roku obowiązuje nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, która nakłada na przedsiębiorców obowiązek udzielania pracownikom informacji o stosowaniu ciasteczek (ang. Cookies) na stronach internetowych. W jaki sposób zmodyfikować stronę www i nie narazić się na odpowiedzialność karną?

Nowelizacja ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 […]