tel. +48 22 620-43-44|kancelaria@lawsolutions.eu
  • Polski
  • English

Aktualności – prawo pracy (Dyrektywa w sprawie sygnalistów)

W dniu 7 października 2019 roku Rada
Unii Europejskiej zatwierdziła, przyjętą w dniu 16 kwietnia 2019 roku przez
Parlament Europejski, Dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia
prawa Unii (dalej jako: „dyrektywa w sprawie sygnalistów”). Dyrektywa ta wprowadza
oczekiwaną od dawna regulację działalności sygnalistów w zakładach pracy na
poziomie UE oraz przyznaje sygnalistom ochronę przed skierowanymi przeciw nim
działaniami odwetowymi. […]

TSUE: Operatora witryny internetowej wyposażonej w przycisk Facebooka „Lubię to” można uznać za administratora danych osobowych

W dniu 29 lipca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym orzekł, że operator witryny internetowej, zamieszczając na swojej stronie internetowej wtyczkę „Lubię to”, może się stać (wspólnie ze spółką Facebook Ireland) administratorem danych.

Orzeczenie zapadło na kanwie stanu faktycznego, w którym
niemieckie stowarzyszenie użyteczności publicznej Verbraucherzentrale NRW e.V.,
zajmujące się ochroną konsumentów, zarzuciło […]

Aktualności – Ochrona danych osobowych (Numer rejestracyjny pojazdu a dane osobowe – wyrok NSA)

W dniu 28 czerwca 2019 r. zapadł istotny z punktu widzenia ochrony danych osobowych wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OSK 2063/17).

Wyżej wskazane orzeczenie
zapadło w sprawie toczącej się ze skargi mieszkańca, który w kwietniu 2016 roku
zaskarżył uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy, kwestionując między innymi
zgodność z prawem obowiązku wprowadzania numeru rejestracyjnego […]

Aktualności – Prawo pracy (badania trzeźwości pracowników – stanowisko UODO)

27 czerwca 2019 roku UODO opublikował stanowisko w kwestii badania pracowników alkomatem. Urząd analizując obecny stan prawny wskazał, że pracodawca na podstawie samego uzasadnionego podejrzenia, że pracownik jest pod wpływem alkoholu lub spożywał alkohol w pracy jest zobowiązany do niedopuszczenia pracownika do pracy. W takiej sytuacji, pracodawca na podstawie art. 17 ustawy z dnia […]

Czy pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracownika, inne niż wymienione w art. 22(1) Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez niego zgody?

Każdy pracodawca, niezależnie od profilu prowadzonej działalności, czy wielkości zasobów ludzkich, którymi zarządza, przetwarza w trakcie trwania stosunku zatrudnienia dane osobowe swoich pracowników. Przetwarzanie takie opiera się zasadniczo na gromadzeniu ww. danych w celu prawidłowego i rzetelnego prowadzenia akt osobowych pracownika oraz wykonywania innych obowiązków pracodawcy, w tym jego obowiązków jako płatnika danin publicznoprawnych. […]

Autor |3 lipiec, 2017|Ochrona danych osobowych, Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Czy pracodawca może zbierać zaświadczenia o niekaralności? – w świetle tzw. Planu Morawieckiego

Powszechną praktyką stosowaną przez pracodawców zarówno w procesach rekrutacyjnych jak również później – w trakcie zatrudnienia – jest żądanie od kandydatów do pracy i pracowników przedstawiania zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. W takiej sytuacji nasuwa się pytanie o dopuszczalność powyższego sposobu postępowania w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedź na tak postawione […]

Czy pracodawca może żądać od pracownika lub kandydata zaświadczenia o niekaralności?

W ofertach pracy można spotkać się z informacją, że do podjęcia pracy wymagane jest wykazanie niekaralności. Niektórzy pracownicy otrzymują polecenia służbowe dostarczenia zaświadczenia o ich niekaralności w czasie zatrudnienia, a nawet dostarczania zaświadczeń raz do roku. Czy takie działanie pracodawców jest uprawnione? Czy każdy pracodawca ma prawo weryfikować karalność swojego pracownika/kandydata do pracy?
Jakich danych […]

Komputer służbowy, telefon, nadajnik GPS – czy pracodawca może monitorować pracowników?

Rozwój nowoczesnych technologii przetwarzania informacji, w tym w szczególności środków porozumiewania się, powoduje, że zagadnienie dopuszczalności monitorowania pracowników staje się niezwykle aktualne. Pracodawcy mogą łatwo kontrolować, z kim komunikuje się pracownik przy użyciu telefonu służbowego, czy poczty elektronicznej, jak również, sprawdzać treść tej korespondencji. Nierzadko dochodzi również do weryfikacji strony internetowych odwiedzanych przez pracownika […]

Autor |25 listopad, 2015|Ochrona danych osobowych, Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Dokumentacja pracownicza- z czego się składa i jak powinna być przechowywana?

Problematyka dokumentacji pracowniczej ma niezwykle istotne znaczenie praktyczne dla każdego kadrowca. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z obowiązkiem gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej? Jakie są konsekwencje ich niedopełnienia?
Prowadzenie dokumentacji jako podstawowy obowiązek pracodawcy
Zgodnie z art. 94 pkt 9a i 9b kodeksu pracy (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) do podstawowych […]

Autor |10 październik, 2015|Ochrona danych osobowych, Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – czy na pewno ułatwia wykonywanie działalności gospodarczej?

W dniu 24 listopada 2014 roku Prezydent RP podpisał ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (dalej jako „Ustawa”, Dz. U. z 27 listopada 2014 roku, poz. 1662), która w znacznym stopniu zmienia zasady ochrony danych osobowych obowiązujące przedsiębiorców. Ustawa, z niewielkimi wyjątkami, wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.

Ustawa wprowadza liczne zmiany w ustawie […]

Autor |8 grudzień, 2014|Ochrona danych osobowych, Wszystkie artykuły|