tel. +48 22 620-43-44|kancelaria@lawsolutions.eu
  • Polski
  • English
avatar

About Paulina Furman

Paulina Furman ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach programów stypendialnych Paulina studiowała także na Uniwersytecie w Akureyri (Islandia) oraz Uniwersytecie Karoliny Północnej w Greensboro, obecnie jest aplikantem adwokackim Warszawskiej Izby Adwokackiej. W trakcie studiów Paulina rozwijała swoje umiejętności prawnicze działając w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze doświadczenia zawodowe Paulina zdobywała we wrocławskich kancelariach świadczących pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Po godzinach Paulina lubi sporty wodne, a w wolnych chwilach podróżuje w najdalsze zakątki Europy (i nie tylko).

Mobbing w pracy – jakie roszczenia przysługują pracownikom?

Przepisy prawa zobowiązują pracodawcę nie tylko do powstrzymywania się od wszelkich praktyk mobbingowych, ale także nakładają na niego obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku w miejscu pracy. Jakie są roszczenia przysługujące pracownikom i jak kształtuje się odpowiedzialność pracodawcy, jeżeli w zakładzie pracy dojdzie do mobbingu?
Roszczenia pracowników z tytułu mobbingu na gruncie kodeksu pracy
Roszczenia pracowników związane z […]

Autor |26 wrzesień, 2017|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Czy pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracownika, inne niż wymienione w art. 22(1) Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez niego zgody?

Każdy pracodawca, niezależnie od profilu prowadzonej działalności, czy wielkości zasobów ludzkich, którymi zarządza, przetwarza w trakcie trwania stosunku zatrudnienia dane osobowe swoich pracowników. Przetwarzanie takie opiera się zasadniczo na gromadzeniu ww. danych w celu prawidłowego i rzetelnego prowadzenia akt osobowych pracownika oraz wykonywania innych obowiązków pracodawcy, w tym jego obowiązków jako płatnika danin publicznoprawnych. […]

Autor |3 lipiec, 2017|Ochrona danych osobowych, Prawo pracy, Wszystkie artykuły|