Umowa o pracę z członkiem zarządu

Praktyka obrotu wskazuje, iż relacja członków zarządu ze spółką handlową nie ogranicza się wyłącznie do stosunku organizacyjnego wynikającego z powołania ich do pełnienia tej funkcji. Bardzo często bowiem, obok stosunku organizacyjnego, zawierane są z członkami zarządu dodatkowe umowy regulujące zakres świadczeń dokonywanych przez te osoby, w tym w szczególności […]