tel. +48 22 620-43-44|kancelaria@lawsolutions.eu
  • Polski
  • English
avatar

About Kancelaria Nowicki i Ziemczyk

This author has not yet filled in any details.
So far Kancelaria Nowicki i Ziemczyk has created 12 entries.

Aktualności – Prawo pracy (minimalne wynagrodzenie, mobbing i PPK)

Nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę

W dniu 11 czerwca 2019 roku Rząd przyjął propozycję nowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na rok 2020. Minimalne wynagrodzenie ma wynosić 2450,00 zł brutto, zaś minimalna stawka godzinowa – 16,00 zł brutto za godzinę. Stawki te zostały obecnie przekazane Radzie Dialogu Społecznego i […]

Autor |14 czerwiec, 2019|Aktualności, Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Aktualności – Prawo nieruchomości (małe wspólnoty, przekształcenia własności gruntów zabudowanych)

Małe wspólnoty mieszkaniowe

W Sejmie trwają obecnie prace nad Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, który wprowadzi istotne zmiany w funkcjonowaniu niektórych wspólnot mieszkaniowych. Przede wszystkim zmiany dotyczyć będą tzw. „małych” wspólnota mieszkaniowych, dotychczas zarządzanych na zasadach kodeksu cywilnego. Obecnie za „małą” wspólnotę mieszkaniową uznaje się nieruchomość […]

Drony w przepisach, czyli jak wysoko sięga ochrona praw właścicieli nieruchomości

Przynoszą wiele radości i zapewniają dobrą rozrywkę, są też popularnym prezentem na święta – drony cywilne. Pomimo iż w ostatnich latach stają się w Polsce coraz bardziej popularne, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z jaką odpowiedzialnością wiąże się ich pilotowanie oraz jakie obowiązki spoczywają na ich operatorach. Szczególne wątpliwości dotyczą coraz częstszego pojawiania […]

Autor |2 styczeń, 2018|Prawo nieruchomości, Wszystkie artykuły|

Dochodzenie należności od członka wspólnoty mieszkaniowej na drodze sądowej jako czynność nieprzekraczająca zwykłego zarządu.

Zgodnie z art. 13 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892) (dalej: „UWL”) właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz obowiązany jest uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. W przypadku niewywiązania się przez właściciela lokalu z wyżej wskazanych […]

Zarząd, zarządca, administrator – kto jest kim we Wspólnocie Mieszkaniowej?

Niezwykle istotną kwestią z punktu widzenia mieszkańców jest powierzenie codziennych spraw utrzymania nieruchomości wspólnej uprawnionemu podmiotowi. Jednak pojęcia zarządu, zarządcy i administratora często są używane zamiennie, co może powodować nieporozumienia. Dlatego rozróżnienie podstaw ich działania oraz zakresu kompetencji ma duże znaczenie dla funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej.

Poniższe uwagi dotyczą przy tym tzw. dużych wspólnot mieszkaniowych (gdzie […]

Zmiany w umowach zlecenia w 2017 roku

W 2017 roku zleceniodawców i zleceniobiorców czekają rewolucyjne zmiany w zatrudnieniu. Wprowadzona została minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia, a także obowiązek potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia. Nie są to jednak jedyne zmiany. Jak więc wpłynie to na uprawnienia obu stron, i czy nie przybliży to niebezpiecznie zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych do stosunku pracy? Aby […]

Autor |11 styczeń, 2017|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Zmiany w prawie pracy w 2017 roku – cz. II

Czego pracodawcy powinni się obawiać, a co wprowadzi im znaczne ułatwienia w zakresie prowadzonej przez nich działalności? Aby się o tym przekonać, warto uważnie prześledzić nadchodzące nowelizacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Nowy wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
Na dzień 1 maja 2016 r. zapowiadane jest wejście w życie […]

Autor |9 styczeń, 2017|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Zmiany w prawie pracy w 2017 roku – cz. I

Jakie zmiany czekają pracodawców w roku 2017? Co wejdzie w życie, a co jest dopiero na etapie projektu? Czego pracodawcy powinni się obawiać, a co wprowadzi im znaczne ułatwienia w zakresie prowadzonej przez nich działalności? Aby się o tym przekonać, warto uważnie prześledzić nadchodzące nowelizacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od nowego roku […]

Autor |3 styczeń, 2017|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Czy pracodawca może zbierać zaświadczenia o niekaralności? – w świetle tzw. Planu Morawieckiego

Powszechną praktyką stosowaną przez pracodawców zarówno w procesach rekrutacyjnych jak również później – w trakcie zatrudnienia – jest żądanie od kandydatów do pracy i pracowników przedstawiania zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. W takiej sytuacji nasuwa się pytanie o dopuszczalność powyższego sposobu postępowania w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedź na tak postawione […]

Ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony – projekt zmian Kodeksu Pracy

Kodeks Pracy jest jednym z częściej nowelizowanych kodeksów w ostatnim czasie. Najnowszy projekt ustawy zmieniającej przedstawia wiele zmian, mających na celu jeszcze dalej idące ograniczenie możliwości zawierania z pracownikami umów na czas określony.

 

 

W dniu 20 października 2014 roku przedstawiony został rządowy projekt ustawy, o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: „ustawa […]

Autor |12 grudzień, 2014|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|