tel. +48 22 620-43-44|kancelaria@lawsolutions.eu
  • Polski
  • English
avatar

About Joanna Wymiatał

Joanna Wymiatał ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wyróżnieniem. Joanna jest także absolwentką Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu stypendialnego Erasmus Joanna studiowała na Uniwersytecie w Salzburgu, obecnie jest aplikantem adwokackim Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Joanna zdobywała doświadczenie prawnicze w kancelarii specjalizującej się w prawie pracy oraz w dziale prawnym międzynarodowej korporacji paliwowej. W czasie studiów Joanna działała także w Klinice Prawa oraz pełniła funkcję Ambasadora Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz. Joanna interesuje się psychologią, w szczególności profilowaniem kryminalnym, a w wolnych chwilach tańczy lindy hop, gotuje i uczy się niemieckich dialektów.

Ruchomy czas pracy – wady i zalety

Od kilku lat można zauważyć w prawie pracy proces dążący do uelastycznienia czasu pracy. Jedną z instytucji temu służących jest tzw. ruchomy czas pracy.
Rodzaje ruchomego czasu pracy
Instytucja ruchomego czasu pracy została uregulowana w art. 1401 KP.
Art. 1401 [Ruchomy czas pracy]
§ 1. Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie […]

Autor |18 kwiecień, 2017|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Świadczenia finansowane z ZFŚS z okazji świąt

Okres przedświąteczny jest okresem zwiększonych wydatków. W tym czasie część pracodawców oferuje swoim pracownikom dodatkowe świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie podstawowych zasad, które dotyczą świadczeń dla pracowników finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Podstawa prawna – Regulamin ZFŚS
Funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest uregulowane w ustawie z dnia 4 […]

Autor |14 kwiecień, 2017|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Jak odróżnić podróż służbową od delegowania?

Miejsce pracy powinno zostać określone w umowie o pracę. Jeśli nie mamy do czynienia z tzw. pracownikami mobilnymi, którzy pracę świadczą na wyznaczonym obszarze geograficznym, miejsce pracy określane jest najczęściej punktowo poprzez wskazanie siedziby pracodawcy. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki w innym miejscu. Jeśli pracownik świadczy pracę za […]

Autor |28 marzec, 2017|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Udział pracowników w szkoleniach a czas pracy

Zgodnie z kodeksową definicją zawartą w art. 128 § 1 KP pod pojęciem czasu pracy rozumie się czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Uwzględniając powyższą definicję, pojawia się pytanie, w jaki sposób zakwalifikować udział pracowników w szkoleniach – czy czas ten […]

Autor |14 marzec, 2017|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Wybór prawa właściwego w umowie o pracę

W dobie globalizacji coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, gdy przedsiębiorca z jednego kraju zatrudnia pracownika z innego kraju, który z kolei ma wykonywać pracę na terenie jeszcze innego kraju. W jaki sposób podjąć decyzję, które prawo powinno mieć zastosowanie do stosunku pracy zawartego w takich okolicznościach? Zagadnienie to regulują tzw. normy kolizyjne, […]

Autor |29 sierpień, 2016|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Program Dobrowolnych Odejść – o czym powinien pamiętać pracodawca?

Program Dobrowolnych Odejść (dalej „PDO”) jest jedną z form tzw. outplacementu, czyli łagodnej formy redukcji zatrudnienia, która polega na podejmowaniu przez pracodawcę działań o charakterze pomocowym i wspierającym dla pracowników w związku z rozwiązaniem umów o pracę. PDO cieszą się dużym zainteresowaniem wśród pracodawców.  Kiedy warto skorzystać z tego programu i jakie konsekwencje wiążą […]

Autor |8 sierpień, 2016|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Jakie są obowiązki pracodawcy zatrudniającego w ramach telepracy?

Telepraca jest coraz popularniejszym sposobem świadczenia pracy, co jest widoczne zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich, gdzie rezygnacja z powierzchni biurowej prowadzi do oszczędności i uelastycznienia sposobu pracy. Telepraca nierzadko stanowi kartę przetargową umożliwiającą pozyskanie pożądanych  kandydatów w procesie rekrutacji, ułatwia też matkom powrót do pracy po korzystaniu z urlopów macierzyńskich. Jednak ze względu na swoją specyfikę – […]

Autor |10 lipiec, 2016|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Jakie przesłanki musi spełnić cudzoziemiec, żeby uzyskać niebieską kartę?

Pracodawcy zatrudniając cudzoziemców z wysokimi kwalifikacjami spoza obszaru Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, powinni szczególną uwagę zwrócić na instytucję tzw. niebieskiej karty. Niebieska karta, czyli zezwolenie na pobyt czasowy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji uregulowana jest w rozdziale III ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650) […]

Autor |2 kwiecień, 2016|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy w 2016 roku

Obecnie w Polsce współczynnik dzietności wynosi 1,3 – jest on jednym z najniższych w Europie. W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację demograficzną Polski ustawodawca podjął w ostatnim czasie szereg inicjatyw o charakterze prorodzinnym. Jedną z nich jest nowelizacja przepisów kodeksu pracy w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem, które weszły w życie w styczniu 2016 […]

Autor |20 marzec, 2016|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|

Kiedy komornik może zająć wynagrodzenie?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę należy do jednego z najczęściej stosowanych sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z otrzymaniem od komornika zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia swojego pracownika? Jakie części wynagrodzenia korzystają z ochrony, a które mogą zostać zajęte przez komornika w całości?

Składniki wynagrodzenia i ich ochrona w razie zajęcia […]

Autor |10 luty, 2016|Prawo pracy, Wszystkie artykuły|